Com precol·legiar-se

Documentació requerida, avantatges i quota
L'única via per sol·licitar l'alta precol·legial és mitjançat formulari web de Precol·legiació en linia. No s'acceptaran precol·legiacions de forma presencial.
 
Els precol·legiats i precol·legiades no poden exercir la professió de la psicologia fora de l'àmbit de les pràctiques laborals. 
 
Poden precol·legiar-se estudiants de tercer i quart curs del grau en psicologia (o que hagin superat més del 50% dels crèdits del grau) i els estudiants que cursin el seu primer Màster o Postgrau a qualsevol universitat espanyola, sempre i quan s’hagi iniciat dins el període d’un any des de l’obtenció del títol de Grau.
 
També tindran dret a precol·legiar-se els graduats que estiguin preparant l’examen d’accés a places PIR, sempre i quan puguin acreditar aquesta condició de manera fefaent i sol·licitin la precol·legiació dins el període d’un any des de l’obtenció del títol de Grau. 
 

Documentació necessària per a la precol·legiació

1. Els estudiants de 3er i 4rt del Grau de Psicologia han de presentar la matrícula universitària.
   Els estudiants de Màster o Postgrau universitari han de presentar el títol o resguard substitutori del títol i la matrícula del Màster o Postgrau.
   Els estudiants que estiguin preparant l’examen d’accés a places PIR han de presentar el títol o resguard substitutori del títol i la matrícula acadèmica.
 
2. Fotografia (mida carnet)
3. DNI (2 cares) /NIE / Passaport andorrà (en vigor)
 

 

QUOTA PRECOL·LEGIAL

Quota anual: 30 €
 
Les quotes (fins a un màxim de 60€) es bonificaran de les quotes inicials en el moment de la col·legiació i sempre i quan aquesta es produeixi dins els 6 mesos següents a l'acabament dels estudis.

El temps de la precol·legiació durant els estudis de màster i preparació de l’examen d’acces al PIR té un límit establert d’un màxim de 3 anys. Transcorreguts aquests 3 anys, hauran de col·legiar-se per seguir gaudint dels serveis col·legials i disposaran d’un màxim de 6 mesos per a beneficiar-se de la bonificació en la col·legiació.

En el cas dels precol·legiats i precol·legiades que passin directament a col·legiar-se un cop finalitzats els estudis, es beneficiaran de l’alta i primer semestre amb bonificació júnior, tot i que faci més de 2 anys que hagin finalitzat els estudis de grau.


 

Avantatges precol·legials

 
Pel fet d’estar precol·legiat/a podràs gaudir dels següents serveis:
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC