Assessoria fiscal

El servei d'assessoria fiscal del Col·legi és un servei gratuït gràcies al qual els col·legiats i col·legiades poden obtenir assessorament sobre les obligacions fiscals que regeixen la professió de la psicologia.

L’assessor fiscal atén presencialment i per telèfon sobre:

Fiscalitat 
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Declaracions censals a l'Agència Tributària
 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Impost sobre Societats
 • Requeriments de l'Agencia Tributària
 • Altres obligacions fiscals
 
Societats
 • Societats Anònimes 
 • Societats Limitades 
 • Societats Civils Privades
 • Societats Cooperatives

A més, mensualment, l’assessor efectua una sessió informativa d’inici d’activitat professional en què detalla les obligacions formals i dels tràmits que cal efectuar per a donar-se d'alta com a professional de la psicologia.
 
Horari d’atenció presencial (amb cita prèvia):
1r i 2n dimarts de cada mes, de 16 a 19h; 3er dimarts de cada mes, de 16 a 17.30h. Últim dimarts de cada mes, de 10 a 13h.
Horari de consultes telefòniques: 1r i 2n dimarts de cada mes, de 19 a 20h. Últim dimarts de mes, de 13 a 14h.
 
IMPORTANT:
el 13 de novembre NO hi haurà servei d'assessoria fiscal. Preguem disculpeu les molèsties. 
el divendres 4 de gener de 2019, de 9 a 13 h, l'assessor fiscal atendrà visites de manera presencial i no pas telefònicament, per recuperar l'horari perdut amb motiu de la festivitat de l'1 de gener. 

 

Horari d'estiu:
Atenció presencial (amb cita prèvia): 1r i 2n dimarts de cada mes, de 9 a 12h; 3er dimarts de cada mes de 9 a 10.30h. Últim dimarts de mes, de 10 a 13h.
Consultes telefòniques : 1r i 2n dimarts de cada mes, de 12 a 13h. Últim dimarts de mes, de 13 a 14h.

 

Respostes a les preguntes més freqüents (FAQ's)

Els tres documents que hi ha a continuació enllaçats proveeixen la informació més necessària:
 
   
 

Activitats de Desenvolupament professional a les delegacions del COPC 

 

Barcelona

18 de setembre de 2018: Taller d'assessorament fiscal: inici d'activitat professional i obligacions formal

23 d’octubre de 2018: Taller d'assessorament fiscal: inici d'activitat professional i obligacions formal

20 de novembre de 2018: Taller d'assessorament fiscal: inici d'activitat professional i obligacions formal

18 de desembre 2018: Taller d'assessorament fiscal: inici d'activitat professional i obligacions formal

 

Girona

 
 

Tarragona

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC