Assessoria fiscal

El servei d'assessoria fiscal del Col·legi és un servei gratuït gràcies al qual els col·legiats i col·legiades poden obtenir assessorament sobre les obligacions fiscals que regeixen la professió de la psicologia.

L’assessor fiscal atén presencialment amb cita prèvia, per telèfon i en linia sobre:

Fiscalitat 
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Declaracions censals a l'Agència Tributària
 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Impost sobre Societats
 • Requeriments de l'Agencia Tributària
 • Altres obligacions fiscals
 
Societats
 • Societats Anònimes 
 • Societats Limitades 
 • Societats Civils Privades
 • Societats Cooperatives

A més, mensualment, l’assessor efectua una sessió informativa d’inici d’activitat professional en què detalla les obligacions formals i dels tràmits que cal efectuar per a donar-se d'alta com a professional de la psicologia.
 
Horari d’atenció presencial (amb cita prèvia):
1r i 2n dimarts de cada mes, de 15 a 18h; 3er dimarts de cada mes, de 16 a 17.30h. Últim dimarts de cada mes, de 10 a 13h.
Horari de consultes telefòniques: 1r i 2n dimarts de cada mes, de 18 a 19h. Últim dimarts de mes, de 13 a 14h.
 
AVÍS IMPORTANT: Els dies 24 i 31 de Desembre el servei d'assessoria fiscal no estarà disponible.
 
Horari d'estiu (consulteu calendari):
Atenció presencial (amb cita prèvia): 1r i 2n dimarts de cada mes, de 9 a 12h; 3er dimarts de cada mes de 9 a 10.30h. Últim dimarts de mes, de 10 a 13h.
Consultes telefòniques : 1r i 2n dimarts de cada mes, de 12 a 13h. Últim dimarts de mes, de 13 a 14h.

  
 

Activitats de Desenvolupament professional a les delegacions del COPC 

Barcelona

 

Lleida

7 de novembre de 2019: Taller d'assessorament fiscal: inici d'activitat professional i obligacions formals
 

Tarragona

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC