Assessoria fiscal

El servei d'assessoria fiscal del Col·legi és un servei gratuït gràcies al qual els col·legiats i col·legiades poden obtenir assessorament sobre les obligacions fiscals que regeixen la professió de la psicologia.

L’assessor fiscal atén les teves consultes en tres modalitats:
 
 
Totes les persones que vulguin reservar una cita prèvia amb l'assessor poden fer-ho al telèfon del COPC: 93 247 86 50, com a màxim fins al dia anterior a la cita.
 
Modalitat per videoconferència (amb cita prèvia):
Dimarts de 9 a 12h.
 
Modalitat telefònica (amb cita prèvia):
Dimarts de 12 a 13h.
 
 
EXCEPCIONALMENT amb motiu del SARS-CoV-2 (Coronavirus) a Catalunya la modalitat presencial no està disponible.
 
 
Fiscalitat
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Declaracions censals a l'Agència Tributària
 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Impost sobre Societats
 • Requeriments de l'Agencia Tributària
 • Altres obligacions fiscals
 
Societats
 • Societats Anònimes 
 • Societats Limitades 
 • Societats Civils Privades
 • Societats Cooperatives

A més, mensualment, l’assessor efectua el Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals per professionals autònoms, una sessió informativa d’inici d’activitat professional en què detalla les obligacions formals i els tràmits que cal efectuar per a donar-se d'alta com a professional autònom de la psicologia.
 

Pots consultar les sessions previstes pels propers mesos i realitzar la inscripció cliclant a sobre de la sessió que t'interessi.

 

Barcelona

 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC