Assessoria fiscal

El servei d'assessoria fiscal del Col·legi és un servei gratuït gràcies al qual els col·legiats i col·legiades poden obtenir assessorament sobre les obligacions fiscals que regeixen la professió de la psicologia.

L’assessor fiscal atén les teves consultes en tres modalitats:
 
 
 
EXCEPCIONALMENT amb motiu del SARS-CoV-2 (Coronavirus) a Catalunya les modalitats presencials i telefòniques no estàn disponibles.
 
 
Modalitat presencial (amb cita prèvia): 1r i 2n dimarts de cada mes, de 15 a 18h; 3er dimarts de cada mes, de 16 a 17.30h. Últim dimarts de cada mes, de 10 a 13h.
Horari intensiu*: 1r i 2n dimarts de cada mes, de 9 a 12h; 3er dimarts de cada mes de 9 a 10.30h. Últim dimarts de mes, de 10 a 13h.
 
Modalitat telefònica: 1r i 2n dimarts de cada mes, de 18 a 19h. Últim dimarts de mes, de 13 a 14h. 
Horari intensiu*: 1r i 2n dimarts de cada mes, de 12 a 13h. Últim dimarts de mes, de 13 a 14h.
 
* Consulteu calendari
 
 
Fiscalitat
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Declaracions censals a l'Agència Tributària
 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Impost sobre Societats
 • Requeriments de l'Agencia Tributària
 • Altres obligacions fiscals
 
Societats
 • Societats Anònimes 
 • Societats Limitades 
 • Societats Civils Privades
 • Societats Cooperatives

A més, mensualment, l’assessor efectua el Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals per professionals autònoms, una sessió informativa d’inici d’activitat professional en què detalla les obligacions formals i els tràmits que cal efectuar per a donar-se d'alta com a professional autònom de la psicologia.
 

Pots consultar les sessions previstes pels propers mesos i realitzar la inscripció cliclant a sobre de la sessió que t'interessi.

 

Barcelona

 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC