Acreditació d'Expertesa en Psicologia Coaching

Obert el període de presentació de sol·licituds per a l'Acreditació d'Expertesa en Psicologia Coaching.

Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.
No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats i candidates hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de l'inici del procés d'avaluació, que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades fins al 15 de setembre de 2017, inclòs.
Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 15 de setembre de 2017, seran valorades a la següent convocatòria.
 
Podreu trobar les bases en aquest enllaç

 

Requisits Generals. Tots obligatoris

  1. Tenir la llicenciatura de Psicologia o títol homologat o declarat equivalent.
  2. Estar col·legiat/ada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.
  3. Ser membre de la Secció de Psicologia Coaching del COPC.
  4. No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació per a un càrrec públic.
 
 

Requisits Específics

Entenent que molts dels requisits teòrics o de formació que calen per a exercir com a coach, el psicòleg o psicòloga ja els ha superat en la seva carrera, s’hauran de complir les condicions recollides en algun dels següents grups d’accés a l’acreditació, a criteri de la comissió d’experts/es que es constituirà a tal efecte.

Grup A

Grup B

 

Via Transitòria 

Amb caràcter únic o extraordinari s’habilita un règim transitori per l’obtenció de l’expertesa en Psicologia Coaching per a totes aquelles persones que hagin realitzat formació dins els programes específics de Psicologia Coaching impartits pel COPC:
 
- Curs Psicologia Coaching: fonaments, procés i aplicacions
- Taller de Pràctiques de Psicologia Coaching per a psicólegs/òlogues
 
En els períodes curs 2014/2015 i 2015/2016, amb el següents criteris: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC