Les Circumstàncies modificatives de la capacitat jurídica :

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa