Plà de formació permanent institucional de les escoles municipals de Barcelona : 1988-1955 / recopilació, redacció i coordinació de textos: Pere Darder

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa