GT Maternitat

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT Maternitat

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
Objectius generals 
  • Aprofundir en les característiques, necessitats i transformacions psíquiques de cada membre de la família (mare/pare/progenitor-criatura) així com en el rol de la persona professional durant les etapes de prepart, postpart i criança. Abordant enfocaments i estratègies en relació amb la salut primària, l'estimulació adequada en cada etapa del procés (prenatal, neonatal, primers anys), l'afrontament de situacions de crisis, el dol perinatal, els diferents estils de maternitat, etc. 

  • Promoure l'apoderament dels progenitors i progenitores per tal que assumeixin els rols que els pertoca i puguin executar-lo de la millor manera fent valer els seus drets i els de les seves criatures. 

  • Formació contínua a psicòlegs i psicòlogues i a d'altres professionals amb relació amb el món de la maternitat, sempre des d'un vessant psicològic. 

  • Promoure la reflexió en relació amb la maternitat des d'un àmbit psicosocial. 

 

Objectius específics 
  • Aprofundir en els processos que engloben la parentalitat/marentalitat: dols, nadons prematurs, embaràs d'alt risc, parts traumàtics, dificultats en la concepció. 

  • Aprofundir en temes que pretenen estudiar els aspectes psicoafectius relacionats amb la recerca, gestació, part, postpart i criança per tal de poder realitzar documentació, oferir formació, donar assessorament als i les professionals que treballen en aquests àmbits, etc. 

  • Crear un grup d'estudi sobre psicologia perinatal.