Comunicació del COPC amb relació a la modificació del model de confecció del llistat de pèrits i pèrites judicials adscrits al Torn d’Intervenció Professional (TIP)

11-02-2020   |  Barcelona

La proposta, consensuada entre el Col·legi i la Subdirecció Tècnica del Departament de Justícia, ha estat confeccionar el TIP a partir de dues categories.

El 20 de desembre de 2019, en coordinació amb la Subdirecció Tècnica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va arribar a l’acord d’actualitzar el model de confecció de llistat de pèrits i pèrites judicials adscrits al Torn d’Intervenció Professional (TIP).

En les reunions mantingudes, el Col·legi va transmetre a la Subdirecció Tècnica del Departament de Justícia la seva preocupació amb relació al model de confecció del llistat TIP i la necessitat de revisar els criteris per garantir la qualitat del servei de psicologia forense.

La Junta de Govern del COPC, que valora la importància de tenir formació i experiència específica per a exercir com a pèrit en els tribunals de justícia, va aprovar la modificació del model de confecció per oferir una via respectuosa amb la llei i, alhora com a Col·legi exercir la funció de vetllar per la professió. En aquest sentit el mateix Codi Deontològic del COPC, en el seu article 13, estableix: “En l’exercici forense, els psicòlegs han d’estar familiaritzats amb les normes judicials o administratives que regeixen la seva tasca. Igualment, han de tenir una formació especialitzada”.

La proposta, consensuada entre el Col·legi i la Subdirecció Tècnica, ha estat confeccionar el Torn d’Intervenció Professional (TIP) a partir de dues categories:

  • Una categoria per a professionals de la psicologia forense en els àmbits de civil, família i penal. Aquesta categoria manté la mateixa estructura que hi havia fins al moment tot i que s’incorpora amb la recomanació de tenir experiència en la matèria i formació especialitzada, sigui amb un màster o postgrau universitari i/o amb l’expertesa del Col·legi.
  • Una segona categoria general, per a les persones col·legiades que no tinguin formació especialitzada en forense i vulguin participar en el TIP. Es proposa aquesta categoria per a aquells professionals amb altres àrees d’expertesa i/o especialitzacions com psicologia clínica o neuropsicologia, o sobre matèries o trastorns psicopatològics determinats.

Una altra característica del nou model de confecció del TIP és la incorporació del resum curricular on constin els títols acadèmics i experteses o experiència dels professionals, per tal que els jutjats puguin realitzar la consulta abans de fer el nomenament.

La implementació del nou model de confecció de pèrits i pèrites judicials adscrits al TIP permet respectar el lliure accés de qualsevol col·legiat o col·legiada i alhora possibilita una distribució específica per categories segons l’expertesa de cada professional.

Finalment, cal remarcar que la nova categorització i la seva implementació arriba acompanyada de diferents accions informatives, organitzades de forma conjunta entre el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCAT) i el COPC durant el 2020, encaminades a la millora de les sinergies entre justícia i psicologia i a una comunicació exitosa del nou model per als diferents agents implicats. En aquest sentit queden programades pels mesos vinents formacions a les quatre delegacions dels partits judicials (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) dirigides a fiscals, jutges i lletrats de l'administració de justícia en les que es parlarà de les novetats del llistat del Torn d’Intervenció Professional així com d’altres qüestions com els rols dels professionals de la psicologia en els diferents àmbits (forense, clínica, coordinador de parentalitat, mediació, etc.) o el paper de les avaluacions pericials psicològiques en adults i menors.

D’altra banda, i amb el compromís de la Subdirecció, es realitzarà una sessió informativa conjunta dirigida als psicòlegs i psicòlogues del COPC sobre diversos temes d’interès vinculats a la llista de pèrits i pèrites i a l’exercici de l’encàrrec com a pèrit judicial tant en l’àmbit de la justícia gratuïta com en l’àmbit privat.

L’acord d’implementació del nou model arriba amb el compromís per part del Col·legi d’avaluar la nova proposta durant el present any i de poder plantejar, com a repte de futur per al 2021, la incorporació d'una nova subcategoria: la neuropsicologia forense; així com de poder valorar d’altres amb la finalitat d’augmentar el reconeixement de les especialitats dins de la professió.

 

  Etiquetas: COPC , Institucional

Suscríbete a nuestro boletín on-line Mantente informado con todas nuestras novedades