Curs: Coaching Online d'Arquetips (FORMACIÓ ONLINE)

Places disponibles
Categoria del curs: CURS
Àrea: Interna
Referència: CR21002319
Amb aquest curs s’aprendrà a treballar els aspectes inconscients de la ment del/de la client per a alinear els seus valors, creences i recursos, amb el seu propòsit, amb la finalitat d'establir un pla d'acció que el porti a la realització dels objectius plantejats a la consulta. La metodologia es basa en el diàleg arquetípic i en la ludificació de la sessió, mitjançant una plataforma virtual que permet realitzar sessions online profundes, ràpides i eficaces.
 
SESSIÓ 1: I. Inconscient i arquetips, II. Propòsit SMART
 • Es veurà com l’inconscient afecta la pressa de decisions i, per tant, de la voluntat i motivació. També l’origen dels arquetips i com es pot utilitzar-los adequadament per accedir al continguts inconscients mitjançant la ludificació del procés. Com a primer pas en tota sessió de coaching, cal definir curosament el propòsit del client. L’acròstic SMART ens ajudarà.

 
SESSIÓ 2: III. Valors i motivació, IV. Creences

 • Es veurà la relació que existeix entre valors i motivació i com d’important és alinear els valors i el propòsit, perquè aquest sigui més fàcilment assolible. L’apartat de les creences és clau en tot procés de coaching, perquè defineixen els permisos que el/la client té per avançar cap el propòsit desitjat. S’aprendran tècniques per a transformar les limitadores en potenciadores.

SESSIÓ 3: V. Recursos, VI. Estratègia i pla d’acció
 • Es treballarà l’alineació del recursos del/de la client amb les seves creences potenciadores, de les quals s’ha parlat a la sessió anterior. La síntesi d’aquests dos aspectes necessaris predisposa al client a passar a l’acció i permet configurar una estratègia que resumeix els passos o etapes del camí que el durà a assolir el seu propòsit.

 
SESSIÓ 4: VII. Idees-força i ancoratge, VIII. Diàleg arquetípic potenciador

 • Es treballaran dos aspectes clau de la metodologia: l’ancoratge d’idees-força, utilitzant tècniques de PNL i l’ús eficient del diàleg arquetípic potenciador, que és el que permet la sintonia entre valors, creences, recursos i propòsit.
   

SESSIÓ 5: IX. Guany ocult i major obstacle, X. Ús de la plataforma virtual

 • Es treballaran dos aspectes clau per entendre els obstacles interns amb que s’enfronta el/la client i que poden dificultar el seu avanç cap els objectius plantejats: a què cal renunciar en el camí i quins són els principals obstacles sistèmics que el frenen. Una senzilla tècnica que aporta la plataforma virtual ens donarà pistes per treballar-los amb el/la client. Es veurà també l’ús de la plataforma virtual, eina indispensable per a treballar la metodologia estudiada.

Objectius Generals:

 • Conèixer les bases del treball amb arquetips inconscients, la metodologia ARCHEUS COACHING PROTOCOL, que permet realitzar sessions de psicologia coaching online. Amb aquesta metodologia, es podrà donar veu al “client invisible i inconscient”, perquè pugui dialogar i cooperar amb el “client visible i conscient”, per aconseguir acords i facilitar l’assoliment dels objectius plantejats.

Objectius Específics:
 • En acabar el curs, s’hauran adquirit els coneixements necessaris per a realitzar sessions de psicologia coaching online d’arquetips, fent servir la plataforma virtual dissenyada específicament amb aquesta finalitat i el diàleg arquetípic, un dels principals recursos del Coach en aquest procés.

Les 5 etapes del procés:

 1. Definició arquetípica del propòsit: L'objectiu que es planteja el/la client no només respon a una visió conscient del que vol, sinó a diferents necessitats inconscients que provoquen aquest desig i l'impulsen a l'acció. L'acostament als seus arquetips li permet descobrir una dimensió interna fins llavors desconeguda i que influeix poderosament en la seva presa de decisions.
 2. Potenciació arquetípica de les creences: Les creences són el mapa del viatge. Són els permisos que ens donem per sentir, pensar i actuar. Algunes ens retenen i limiten, altres ens potencien i ens donen llibertat. El treball amb arquetips explora la ment inconscient del/de la client i actualitza el seu mapa.
 3. Alineació arquetípica dels valors: Els valors són la brúixola del nostre viatge. El treball amb arquetips permet alinear els valors del/de la client amb el seu propòsit. En cas contrari, la motivació es ressentirà i sorgiran resistències que dificultaran aconseguir el que es desitja.
 4. Ancoratge arquetípic dels recursos: Els recursos són tot allò que ens permet començar el camí d'una forma proactiva i superar les dificultats que poden aparèixer: cames fortes, botes, bastons, cantimplora... Els arquetips permeten al/a la client apoderar-se, en la mesura que reconeix aquells talents que l'ajudaran a aconseguir el seu propòsit.
 5. Disseny de el Pla d'acció: Després d'aconseguir que hi hagi sintonia entre els valors, les creences i els recursos del/de la client, ha arribat el moment d'elaborar una Estratègia i un Pla d'acció que el/la conduiran a realitzar el seu propòsit. El Pla d'acció fa possible l'avanç real i la seva posterior avaluació.

L'eina necessària per desenvolupar tal metodologia és una plataforma virtual, anomenada ARCHEUS COACHING BOARD, que presenta un tauler (que guia el procés), uns sets de cartes personalitzables (que representen els arquetips) i unes fitxes.

LLuis Vilalta

LLuis Vilalta

Psicòleg.Màster en Terapia Familiar Sistèmica al Centre de Teràpia Familiar i de Parella. Formació en PNL (Master Practitioner) i PNL-Coaching. Postgrau en mediació i resolució de conflictes. Màster de Intervenció Pedagògica i Coaching Sistèmic a la Universitat de Barcelona. Postgrau en Consultoria i Assessorament organitzacional sistèmic a la Universitat de Barcelona.Coach especialista en PNL.-Formador de programas de Desenvolupament personal i Eneagrama.Formador de Programes d'Educació. Redactor d'articles d'educació parental. Director del Projecte comunitari ARCHEUS Coaching Online, per la investigació i desenvolupament del Coaching d'Arquetips.
Aquesta formació s'impartirà en la modalitat de seminari web.
 
L’assistent haurà de tenir a la seva disposició un ordinador amb sortida de so, micròfon i connexió a internet.
 
Es valorarà com a formació continuada, un dels requisits necessaris per a la renovació de l’ACREDITACIÓ DE L’EXPERTESA EN PSICOLOGIA COACHING, del COPC.
Per inscriure’t a l’activitat llegeix atentament i segueix els passos que trobes a continuació:

 • Si ets col·legiat/ada o precol·legiat/ada i ja has validat les teves dades a la web : INSCRIU-TE
 • Si ets col·legiat/ada o precol·legiat/ada i NO has validat les teves dades a la web:
  • Primer, INICIA SESSIÓ
  • Segon, fes clic a la pestanya INSCRIPCIÓ de l'activitat que t'interessa i confirma la inscripció
 • Si ets usuari/ària (persona no col·legiada) i NO t’has registrat a la web:
  • Primer, INICIA SESSIÓ i registra't
  • Segon, fes clic a la pestanya INSCRIPCIÓ de l'activitat que t'interessa i confirma la inscripció
 • Si ets usuari/ària (persona no col·legiada i ja t’ha registrat a la web: INSCRIU-TE

Un cop t'hagis resgistrat, ja podràs inscriure't a les activitats formatives del teu interès i realitzar diferents gestions.

Per assistir a les activitats formatives del COPC és indispensable haver-se inscrit prèviament i portar el document d’inscripció corresponent imprès o en format digital al telèfon mòbil. Si no es compleix aquest requisit, no es permetrà l’entrada a l’activitat.

Iniciar sessió a l'àrea privada
Data d'inici 20-05-2021
Data de fi 17-06-2021
Data d'inici de la inscripció 04-01-2021, 00:00:00
Data de fi de la inscripció 13-05-2021, 20:00:00
Preu Col·legiat/a COPC: 75,00 €
Estudiants de grau de Psicologia: 60,00 €
No col·legiat/a: 135,00 €
Precol·legiats/es: 60,00 €
Col·legiats/ades amb bonificació especial per atur: 60,00 €
Idioma Castellà
Modalitat A distància
Estat Obert
Departament responsable Seu de Barcelona
Formació necessària
 
Durada 15 hores
Sessions
Sessió 1 20-05-2021, 17:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 2 27-05-2021, 17:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 3 03-06-2021, 17:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 4 10-06-2021, 17:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 5 17-06-2021, 17:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC