Taller Pràctic de Psicoteràpia Relacional

Termini finalitzat
Categoria del curs: TALLER
Àrea: Interna
Referència: CR19001581
Continguts del programa:
 
1. Elizabeth Llorca
Ferenczi i la història de la Psicoanàlisi Relacional
En aquesta sessió farem un recorregut històric dels diversos corrents de la Psicoanàlisi i ubicarem als primers psicoanalistes relacionals. Ens centrarem
en Ferenczi i la importància de l'altre i el concepte d'Identificació amb l'agressor. A partir de material clínic dels participants tractarem de pensar quins models
teòrics predominen en la ment del terapeuta quan fa les seves intervencions.
 
2. Angels Codosero
Una nova mirada dels somnis des de la Psicoanàlisi Relacional
En aquesta sessió s'estudiaran les diferents funcions dels somnis a través d'un recorregut per diferents autors des de Ferenczi fins als més actuals com
Fosshage, així com l'anàlisi i contingut dels somnis des d'una òptica relacional. S'analitzaran material de somnis de pacients aportats pels participants.
 
3. Said El Kadaoui
Patiment psíquic i migració. El factor relacional.
Quan s'estudia el patiment psíquic lligat a la migració o la construcció identitària de les persones migrants, i molt especialment la dels seus fills, el component relacional esdevé un factor determinant. Totes les branques de la psicoanàlisi que han estudiat aquest tema incideixen en aquest fet i, de forma molt rellevant, la psicoanàlisi relacional. En aquesta sessió del seminari ho podrem veure a través de la presentació del cas clínic i de l'estudi d'alguns conceptes rellevants.

4. Pilar Barbany
Teoria de l'Aferrament
La importància que des de la psicoanàlisi relacional es dóna a les primeres relacions. Bowlby: A què ens referim quan parlem d'aferrament. Mary Ainsworth
i diferents tipus d'aferrament. Aportacions de Daniel Siegel a la teoria. Aportacions d'Allan Shore (confluència entre neurociència i teoria de Kohut).
Relació entre aferrament i intersubjectivitat. Aplicació de la teoria d'aferrament en la psicoteràpia. Actitud del terapeuta que té aquesta teoria en la seva ment.
 
5. Jesús Gracia
Heinz Kohut (1913 - 1981)
Va ser un psicoanalista de transició entre la psicoanàlisi clàssica i la psicoanàlisi relacional. Va re formular concepcions de la teoria psicoanalítica
que dins de la societat psicoanalítica semblaven inqüestionables, tals com la universalitat del complex d'Èdip, la teoria pulsional i la teoria de la pulsió de
mort entre d'altres. Considera que és la cooperació intergeneracional el que representa un funcionament sa, i no la rivalitat com apareix en el mite d'Èdip, i
la satisfacció joiosa pel creixement de les noves generacions, tal com expressa el mite d'Ulisses en la seva relació amb el seu fill Telèmac. Una de les seves
principals aportacions ha estat la de considerar l'empatia l'eix essencial de la tècnica psicoanalítica, obrint la possibilitat al tractament de trastorns de la
personalitat que fins llavors es consideraven refractaris al tractament psicoanalític.

6. Núria Tomàs
La Tècnica en la pràctica relacional
De la Psicoanàlisi clàssica a la Psicoanàlisi relacional. Què és la Psicoanàlisi Relacional? Definició i recorregut per l'evolució dels diferents conceptes: De la
tècnica a la pràctica, de l'ésser individual a l'ésser relacional, revisió de la teoria pulsional, del concepte d'interpretació com agent principal de canvi versus la
relació, revisió sobre les normes clàssiques: anonimat, abstinència i neutralitat. Evolució de la concepció sobre l'enquadrament.

7. Angelina Graell
Aproximació a la teoria de la mentalització
Què és la mentalització? Diferència entre processos i continguts. Els quatre dominis de la mentalització. Teoria de la ment. Polaritats de la mentalització.
Modes prementalitzats. Psicoanàlisi i mentalització.

8. Francesc Sainz
L'obra de Winnicott
La Psicoanàlisi Relacional en Espanya. Winnicott i la perspectiva relacional en la psicoanàlisi. Relació pacient-terapeuta: Asimetria i mutualitat. L'experiència
terapèutica amb un analista suficient i incipientment bo. Les experiències transicionals, el joc i la interpretació. La ment, emoció i cos i el paper de la
mirada com a mirall.


La psicoteràpia relacional és un corrent contemporani de la psicoanàlisi que emfatitza el rol de les relacions reals i imaginàries amb els altres disminuint l'asimètric entre el rol del terapeuta i el pacient, destacant la importància de la relació que s'estableix en l'aquí i ara de la relació terapèutica.

Objectius: A partir del material clínic aportat pels participants:
 
1. Mostrar aspectes teòrics de psicopatologia i tècnica.
 
2. Identificar el model referencial que té el terapeuta a la seva ment.
 
3. Aportar altres models referencials que mostrin altres maneres de treballar.
 
Continguts: Els professors que impartiran els seminaris explicaran i donaran una visió dels diversos corrents psicoanalítics, especialment en tots aquells autors que s'adscriuen al Model de Psicoanàlisi Relacional.

Metodologia: A partir del material clínic es descriurà teoria de la psicopatologia del cas i de la tècnica emprada. Es tracta de crear un clima obert de participació i que cadascun pugui expressar lliurement aquelles situacions emocionals i professionals en què es troba treballant i que a vegades qüestionen la formació rebuda, per tal d'integrar noves maneres de comprensió del material clínic.
ANGELINA GRAELL AMAT

ANGELINA GRAELL AMAT

Psicòloga i Psicoterapeuta Psicoanalítica. Màster en Psicopatologia Clínica URL (Universitat Ramon Llull) i Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica a l'ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica) / UdG (Universitat de Girona). Membre de ple dret de l'ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica), terapeuta reconeguda per la FEAP (Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes) i títol EuroPsy (European Certificate in Psychology) Formació en MBT (Mentalitzation Based Treatment) acredita per AIEDEM (Associació Internacional per a l'Estudi i Desenvolupament de la Mentalització) i per Anna Freud Center de Londres. Desenvolupament de la meva professió en el camp de la psicologia infantil i juvenil al CDIAP DAPSI Sant Cugat, treball que compagino amb la pràctica privada, la docència en l'ACPP i l'escriptura d'articles de psicoanàlisi
ANGELS CODOSERO MEDRANO

ANGELS CODOSERO MEDRANO

Es psicóloga especialista en Psicología clínica. Máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Girona y máster en perfeccionamiento de la psicoterapia psioanalítica del ACPP (Associació Catalana Psicoterapia). Miembro del pleno derecho del ACPP, y mienbro del consejo Directivo del ACPP (2012-actual). Directora del Centro Diagonal Psicologa Cliínica y Psicoterapia en Barcelona (1993-actual). Autora del cap. 6 La evolución de la teoría traumática en el pensamiento psicoanalítico, en el libro de Joan Codech. Realidad, Interacción y cambio psíquico (2012). Autora del cap.7 Una nueva mirada a los sueños, en el libro de Joan Coderch Avances en Psicoanálisis relacional (2014). Cap 9 “Entre la Razón y la Pasión “ por Joan Coderch i Ángeles Codosero en el libro Coderch. Joan. “Las Experiencies Terapéuticas en el proceso psicoanálitico” Editorial Ágora Relacional. Madrid (2018). Cap 8 “Las situaciones traumáticas posibilitan una segunda oportunidad de crecimiento” por Ángeles Codosero en Coderch. Joan. “Las Experiencies Terapéuticas en el proceso psicoanálitico” Editorial Ágora Relacional. Madrid 2018
ELISABETH LLORCA SERRANO

ELISABETH LLORCA SERRANO

Psicòloga especialista en Clínica. Col·legiada 572. Psicoanalista de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i de la IPA. Membre del Consell Directiu de l’ACPP. Directora i docent del Master de l’ACPP amb títol propi de la UdG. Docent del Master de Perfeccionament de l’ACPP. Supervisora individual i en Grup en diferents àmbits. Consulta privada a Barcelona.
FRANCESC SAINZ BERMEJO

FRANCESC SAINZ BERMEJO

Doctor en Psicologia, especialista en Psicologia Clínica. Psicoanalista (SEP/IPA). Psicoterapeuta (ACPP/FEAP). Professor de la Universitat de Barcelona i de la URL. Supervisor d'equips públics de Salut Mental i de Serveis Socials de Barcelona i supervisor de Psicoterapeutes privats (psiquiatres i psicòlegs) Membre titular del Instituto de Psicoterapia Relacional (IPR) amb sede a madrid Un dels introductors de la obra de Winnicott i de la Psicoanàlisi relacional en la formació de psicoterapeutes. Autors de diferents publicacions, llibres i articles. El darrer llibre: Sáinz, F (2017). "Winnicott y la perspectiva relacional en el Psicoanálisis. Barcelona: Herder
JESUS GRACIA ALFRANCA

JESUS GRACIA ALFRANCA

Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta Didacta de l’ACPP. Membre de la FEAP. President de l’ACPP. Professor dels Màster Semipresencial i Presencials de l’ACPP i UdG i professor de cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Psicòleg del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Sant Andreu, Barcelona des de l’any 1988 fins l’actualitat Treball en consulta privada realitzant psicoterapies en joves, adults i persones grans, i supervisions.
NURIA TOMAS BONET

NURIA TOMAS BONET

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta Didacta de l’ACPP. Membre de la FEAP. Coordinadora i professora dels Màster Semipresencial i Presencials de l’ACPP i UdG i professora de cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil (CSMIJ) del Centre d’Orientació Sanitària Ferran Salsas des de 1981 a 2019. Treball en consulta privada realitzant psicoterapies en nens, adolescents i adults i supervisions.
PILAR BARBANY FALO

PILAR BARBANY FALO

Psicòloga i Psicoterapeuta d’infants, adolescents i adults. Membre de ACPP i FEAP Professora del Màster de formació en Psicoteràpia Psicoanalítica que s’imparteix en l’ACPP. Pilar Barbany Falo
SAID EL KADOUI MOUSSAOUI

SAID EL KADOUI MOUSSAOUI

Psicòleg (UAB). Màster en psicopatologia clínica (URLl). Màster en Psicoteràpia psicoanalítica (URLl). Actualment exerceix al seu despatx privat de Barcelona. Professor del Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica de la UDG-ACPP. Escriptor. Ha col.laborat de forma regular amb els diaris Público i El Periòdico de Catalunya i de forma puntual amb mitjans com Catalunya Ràdio, El País, El Punt i el diario.es. Actualment col.labora de forma regular amb el diari Ara.
Taller impartit per formadors de l'ACPP
Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica
 
Seminaris de Formació Continuada 2018-2019

Passatge Farinera Teixidor, 1.
17005 Girona
Telèfon: 972.222.710
Data d'inici 25-10-2019
Data de fi 25-01-2020
Data d'inici de la inscripció 02-07-2019, 00:00:00
Data de fi de la inscripció 24-10-2019, 20:00:00
Places 23 Disponibles de 35
Preu Col·legiat/a COPC: 256,00 €
Estudiants de grau de Psicologia: 192,00 €
No col·legiat/a: 480,00 €
Precol·legiats/es: 192,00 €
Col·legiats/ades amb bonificació especial per atur: 192,00 €
Modalitat Presencial
Estat Obert
Departament responsable Delegació de Girona del COPC
Formació necessària
 
Durada 32 hores
Sessions
Sessió 1 25-10-2019, 16:00 - 20:00
Girona - Sala Gran
Sessió 2 26-10-2019, 10:00 - 14:00
Girona - Sala Gran
Sessió 3 15-11-2019, 16:00 - 20:00
Girona - Sala Gran
Sessió 4 16-11-2019, 10:00 - 14:00
Girona - Sala Gran
Sessió 5 13-12-2019, 16:00 - 20:00
Girona - Sala Gran
Sessió 6 14-12-2019, 10:00 - 14:00
Girona - Sala Gran
Sessió 7 17-01-2020, 16:00 - 20:00
Girona - Sala Gran
Sessió 8 18-01-2020, 10:00 - 14:00
Girona - Sala Gran

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC