Curs: Terapèutica del dol mitjançant l'acoloriment d'una Mandala

Termini finalitzat
Categoria del curs: CURS
Àrea: Externa
Referència: CR19001451
Què és el dol? i Què és elaborar un dol?

El dol és un conjunt de processos psíquics, físics, emocionals, socials i espirituals, que experimenta una persona a partir de la noció subjectiva de pèrdua, sigui per mort o per algun altre tipus de pèrdua (persones, objectes, situacions, etc.). El dol és la resposta emotiva a la pèrdua d'alguna cosa o persona. La intensitat ve condicionada per:
➢ L'irreversible de la pèrdua,
➢ L'angoixa per la separació,
➢ Les circumstàncies de la mort.
➢ la percepció del que pateix els efectes a llarg termini creats per la pèrdua.
Elaborar un dol és el procés necessari que ha d'experimentar una persona, l'objectiu final del qual és el reconeixement i la integració de la pèrdua dins del propi procés vital.
En l'elaboració del dol cal distingir entre:
➢ El dol el cos: no el tornaré a veure, no tornaré a escoltar la seva veu, a tenir la seva presència al meu costat…
➢ El dol de l'ambient emocional relacionat amb la persona, el que vaig perdre: l'afecte, oportunitats, la guia, l'amor, la protecció…

I quan el dol no s'elabora, de què parlem?

D'un dol bloquejat. I un dol bloquejat és una energia bloquejada. D'entre totes les possibles pèrdues, la més onerosa és la d'un ésser estimat. I si, a més, aquesta es produeix de forma inesperada i, a sobre, en una persona jove que veu interromput el seu cicle vital, llavors l'estrès per al receptor de la notícia sobrepassa els límits tolerables i s'activen de forma reactiva i inconscient tots els mecanismes de protecció psíquica amb què compta l’ésser humà.

L'elaboració del dol no solament s'activa per la mort d'un ésser estimat. S'activa per qualsevol pèrdua, real o simbòlica, que supera el nostre límit tolerable a l'estrès i la seva elaboració pot necessitar fins a un màxim de 2 anys.
Depèn de molts factors, però el “natural” és que la persona, a nivell conscient, vagi elaborant la pèrdua, passant per totes les etapes del dol fins a l'última. Però, moltes vegades, no és tan simple ni tan senzill. Sobretot si parlem de la pèrdua d'un fill, d'un pare o mare jove o no, d'una marit o esposa, d'un germà, d'un nen… I, de vegades, a nivell inconscient, portem la memòria del dol d'algú de la nostra família. Això és alguna cosa molt habitual. Són els dols inconscients i d'aquests en veiem molts en els arbres genealògics.

 
Com ho farem?

Seguirem les etapes clíniques del dol, descrites per Elizabeth Kübler-Ross, autora de referència en aquesta temàtica: xoc, negació, regateig, tristesa, còlera, explicació, integració, perdó, deixar anar, reinversió.
➢ Xoc: estat d'extrema vulnerabilitat en estar molt recent l'esdeveniment de pèrdua. No s'ha processat el dolor encara. És com una mena de “llimb” on hi som per inèrcia.
➢ Negació: és el primer mecanisme de protecció que s'activa. Nego la realitat i així em protegeixo.
➢ Regateig: cerquem la manera de fer menys onerosa la realitat
➢ Tristesa, expressió d'emocions: és el moment de contacte amb el
sofriment (ansietat, por, angoixa, sensació de buit i d’abandó, impotència, ira, tristesa).
➢ Còlera, ràbia, assumptes sense concloure: es desperten sentiments de culpa davant la pèrdua, amb sensació d'haver-ho fet diferent.
➢ Explicació, recerca de sentit de la pèrdua: és una fase profundament espiritual on la persona mira amb perspectiva la situació i aconsegueix veure les coses positives del present i l'aprenentatge de l'experiència
➢ Integració, reconciliació: que surt d'un cor i ànima que es troba pau. Prens sense judici de la persona morta, de la ruptura o de la pèrdua en general. Amb què et quedes?
➢ Deixar anar: s'integra el sentiment de poder seguir vivint sense l'objecte o la persona i es pren la força que ha deixat l'experiència.
➢ Reinversió, connexió amb la vida: quan acabes el dol guanyes dons que abans no tenies desenvolupats, amb la capacitat de veure la pèrdua des d'una perspectiva de moviment, com un cicle de vida generador d'eines i talents.
➢ Disminuir la càrrega emocional
➢ Alliberar aspectes bloquejats
➢ Estar en millors condicions personals d'afrontar, comprendre i sostenir les pèrdues reals o simbòliques en la praxi professional
Cristina Milián Valle

Cristina Milián Valle

Socia-Fundadora d'Espai Essentia - Centre de Salut-Formació i consciència Unitat de Treball Social d'urgències Clínic
Quina serà la dinàmica?
 
Cadascuna de les fases del dol identificades per Elizabeth Kübler-Ross les expressarem:
✓ En l'acoloriment d'un mandala
✓ Afegint l'expressió escrita i verbal en cadascuna d'elles, i
✓ Acabant amb un acte simbòlic
Els grups són d’un màxim de 8 persones. Cada persona treballa sobre un dol personal real o simbòlic.
C/ Acadèmia, 14 4t
25002 Lleida
Tel.: 973.230.437
Fax: 973.239.033
Data d'inici 06-11-2019
Data de fi 13-11-2019
Data d'inici de la inscripció 03-06-2019, 00:00:00
Data de fi de la inscripció 30-10-2019, 20:00:00
Preu Col·legiat/a COPC: 160,00 €
Col·legiat/a d'altres Col·legis de Psicologia d'Espanya amb conveni: 160,00 €
Estudiants de grau de Psicologia: 120,00 €
No col·legiat/a: 300,00 €
Precol·legiats/es: 120,00 €
Col·legiats/ades amb bonificació especial per atur: 120,00 €
Idioma CATALÀ/CASTELLÀ
Modalitat Presencial
Estat Obert
Departament responsable Lleida
Formació necessària
 
Durada 20 hores
Sessions
Sessió 1 06-11-2019, 09:30 - 14:30
Lleida- Sala de formació
Sessió 2 06-11-2019, 16:00 - 21:00
Lleida- Sala de formació
Sessió 3 13-11-2019, 09:30 - 14:30
Lleida- Sala de formació
Sessió 4 13-11-2019, 16:00 - 21:00
Lleida- Sala de formació

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC