Durant la primera quinzena de gener, el COPC girarà la primera quota semestral de l’any 2020

09-01-2020   |  Barcelona

La quota col·legial anual manté l’import dels últims anys i es realitza en dos pagaments semestrals, al gener i al juliol.

L’any 2020, el COPC girarà la primera fracció de la quota col·legial anual durant la primera quinzena del mes de gener. Tal com ja es va decidir els anys anteriors, les quotes col·legials no s’incrementaran enguany i seguiran implicant un total de 244,78 euros anuals.

La quota anual es gira en dos pagaments semestrals, el primer al gener i el segona al juliol. Al seu torn, l’abonament semestral de la quota col·legial del COPC es realitza en dos càrrecs separats: un correspon a l’import de la quota pròpia del COPC (101,10 €) i l’altre a la quota de Consejo General de la Psicología de España (21,29 €). A banda, cal tenir en compte que hi ha bonificacions a aquests imports de la quota, que poden sol·licitar-se acollint-se als supòsits previstos i consultables en aquest enllaç a les bonificacions a la quota col·legial.

Per tal d’assegurar un procediment sense incidències, el Col·legi recorda que tots els col·legiats i col·legiades han de mantenir actualitzat el número del compte corrent al qual volen rebre la domiciliació bancària. Tothom qui necessiti consultar o actualitzar el número de compte al qual rebre el cobrament, pot fer-ho fàcilment a la seva àrea privada del web del COPC. En cas de devolució de la quota i que no consti una petició de baixa efectuada a través del web abans del 15 de juny o del 15 de desembre, s’iniciarà un procediment de reclamació del deute i es cobraran les despeses de devolució per rebut. No atendre el pagament implica la possibilitat de pèrdua de la condició de persona col·legida, a través de la instrucció prèvia d’un expedient sumari en els termes establerts a la normativa d’aplicació.

El Col·legi segueix treballant intensament perquè el valor dels serveis a la col·legiació sigui creixentment superior a l’import de la quota col·legial.

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC