Nous tests psicològics a la biblioteca de la seu de Barcelona del COPC

27-11-2019   |  Barcelona

Recorda que cal fer un bon ús dels tests i tenir en compte les especificitats recollides a les Normas mínimas para el uso de los Tests.

La biblioteca de la seu de Barcelona del COPC ha ampliat el seu fons documental amb nous tests que ja podeu reservar. Si no heu utilitzat mai aquest servei o bé teniu dubtes sobre com reservar els tests, podeu repassar l'apartat de preguntes freqüents dels serveis de biblioteca. 
 
D'altra banda, us recordem que cal fer un bon ús dels tests tenint en compte les especificitats que recullen les Normas mínimas para el uso de los Tests de la Comissió de Tests del Consejo General de la Psicología de España i les Directrius Internacionals per a l'ús dels Tests de la International Test Comission. Les principals restriccions que determinen són la reproducció de fulls de resposta o plantilles adaptades, motiu pel qual la biblioteca no accepta correccions en suports no originals (fotocòpies).
 
A continuació us detallem els nous tests. Premeu sobre el títol per obtenir-ne més informació. 
 
Joc per a la sensibilització i prevenció de la violència de gènere i per a la intervenció en menors que han experimentat aquest tipus de violència en les seves llars.
Temps aplicació: 30-40 minuts aproximadament.
Dels 6 als 12 anys (edat orientativa), víctimes i no víctimes de violència de gènere.
 
Instrument per a la intervenció psicoestimular en persones majors de 50 anys, afavorint l'entrenament de diferents àrees cognitives per a la prevenció de la deterioració mental i promovent un envelliment actiu.
Temps aplicació: variable, segons les targetes que s'utilitzin.
Adults majors de 50 anys sans, sense deterioració cognitiva i adults en fases inicials d'Alzheimer i altres demències (deterioració cognitiva lleu).

Soy y siento "faces": Cartas sobre las emociones
Aquest material conté 31 cartes d'emocions, amb expressions i gestos reals. Les cartes ajuden els nens a identificar, expressar i processar les seves emocions i sentiments, promovent l'enfortiment del sentit de si-mateixos i facilitar la comunicació entre el nen i l'adult.
Temps aplicació: variable.
Per a totes les edats.

ASPA. Cuestionario de Aserción en la Pareja
Avaluació de 4 estratègies per afrontar situacions conflictives que poden sorgir en la convivència marital.
Temps aplicació: 15 minuts aproximadament en cada escala.
Adults.

BCSE. Test Breve para la evaluación del estado cognitivo
Instrument d'aplicació individual dissenyat per a avaluar breument el funcionament cognitiu general dels adults, dels quals se sospiten dèficits de memòria o trastorns neurològics, psiquiàtrics o del desenvolupament, o subjectes que no tolerin una avaluació més extensa.
Temps aplicació: 10 minuts aproximadament.
De 16 a 89 anys.

DAS. Escala de Ajuste Diádico
Avaluació de la qualitat de la relació de parella a través de 4 subescales i una escala d'Ajust didàdic.
Temps aplicació: 10 minuts.
Adults.

LOLE. Del Lenguaje Oral al Lenguaje Escrito
Programa per al desenvolupament de consciència fonològica i la preparació a la lectura.
Temps aplicació: variable entre 30 i 40 minuts cada sessió.
De 3 a 5 anys i nens amb dificultats en l’aprenentatge de la lectura.

SOSIA. Gestión por Competencias
Avaluació de 9 dimensions de la personalitat, 6 valors personals, 6 valors interpersonals i 4 estils de comportament laboral, des d'un enfocament de gestió per competències.
Temps aplicació: 45 minuts aproximadament.
Adults.

VINCULATEST. Test para la Evaluación y la Valoración de los Vínculos Interpersonales en Adultos.
Test per a l’avaluació i la valoració dels vincles interpersonals en adults.
Temps aplicació: variable, entre 5 i 15 minuts aproximadament.
Adults.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC