El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya obre el termini de renovació del TIP forense fins el 25 de novembre

28-10-2019   |  Barcelona

Els psicòlegs i psicòlogues que formaven part del TIP l’any 2019 poden renovar la seva presència a les llistes per a l’any 2020 si en compleixen els requisits.

Les llistes del Torn d’Intervenció Professional del Col·legi corresponents a l’any 2020 obren el termini de renovació per als seus actuals membres. Els psicòlegs i psicòlogues que formen part del TIP l’any 2019 que segueixen interessats a formar-ne part l’any 2020 han de tramitar la renovació abans del dia 25 de novembre.

Tal i com està establert en la seva normativa:

  • No es podrà pertànyer al TIP de l’any 2020 si s’ha estat sancionat o sancionada amb inhabilitació en algun període de l’any 2019.

En cas de tenir la voluntat de seguir a les llistes, el COPC sol·licita:

1. Notificació del vostre interès en continuar formant part de les llistes (full annex degudament complimentat i signat). Abans del 25 de novembre
2. Full d’autorització per publicar les vostres dades a la web del COPC a l’apartat llistat de psicòlegs inscrits a actuacions forenses (únicament s’han de posar les dades que voleu que es publiquin i signatura). Abans del 25 de novembre
3. Justificant de 10 hores mínimes de formació continuada corresponents a l’any 2019. Abans del 25 de novembre
4. Justificant de la pòlissa de responsabilitat civil corresponent a l’any 2020,  Abans del 15 de març de 2020
 

És important remarcar que el COPC només mantindrà a les llistes del TIP forense 2020 a les persones col·legiades que hagin renovat la seva inscripció. Per tant, el COPC considerarà que totes les persones inscrites que no hagin tramitat la renovació no desitgen continuar formant part de les esmentades llistes i, per tant, seran excloses del llistat de 2020. 

Les sol·licituds s’han de fer arribar al correu electrònic seccio@copc.cat, a l’atenció de Sandra Ballada, coordinadora de Seccions.

El COPC recorda que la inclusió o no en les llistes és totalment voluntària, i que des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar.

En cas que així sigui, la LEC únicament preveu que el perit pugui excusar-se d’acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l’admet. Per això, us demanem que, a l’hora de marcar els diferents partits judicials, realment tingueu la disponibilitat necessària per tal de, si sou cridats per un òrgan judicial, i tingueu els coneixements adequats a l’objecte del dictamen, pugueu acceptar l’encàrrec.
  Etiquetes: Jurídica , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC