Una iniciativa a Change.org reuneix més de 440.000 signatures a favor de la inclusió de psicòlegs i psicòlogues en atenció primària i hospitalària

30-09-2019   |  Barcelona

La petició comparteix diversos arguments que tant el COPC com el Consejo General de la Psicología han traslladat a l'administració competent en múltiples ocasions.

Una iniciativa endegada per la psicòloga col·legiada al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León María Jesús Irurtia -doctora en psicologia, especialista en psicologia clínica i investigadora i docent del Departament de Psicologia de la Universitat de Valladolid- ha aconseguit una reunió amb el Ministerio de Sanidad gràcies a una petició al Change.org que ja han signat més de 440.000 persones. La reunió ha de servir perquè es plantegi al Ministerio de Sanidad la inclusió de psicòlegs i psicòlogues en atenció primària i hospitalària en el sistema públic de salut. En aquest sentit diversos estudis i investigacions demostren que l’abordatge de patologies lleus de salut mental des de les unitats de medicina general en atenció primària suposaria una forma d’estalvi a curt i mig termini i una mesura de prevenció de malalties futures.

La petició al Change.org segueix recollint signatures dia a dia, amb el clar objectiu de presentar 500.000 signatures el dia de la reunió amb el Ministerio de Sanidad. La xifra, a més de significativa, marca el llindar a partir del qual la petició es podria convertir en una iniciativa legislativa popular al Congrés dels Diputats. Podeu consultar el redactat que desenvolupa la petició a Change.org en aquest enllaç, i l’actualització en què s’anuncia la reunió amb el Ministerio en aquest altre enllaç.

El Consejo General de la Psicología de España va remarcar, quan va sorgir la inciciativa a Change.org l'any 2015, que la petició assumeix un dels seus objectius prioritaris. Tal com testimonia aquest article de l'InfoCOP online, el COP, en nombroses ocasions, ha recomanat una reforma en l'atenció en la salut mental i ha sol·licitat la incorporació de les consultes de psicologia als serveis d'atenció primària, tal com defensen nombrosos organismes internacionals competents en matèria de salut -l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Institut Nacional d'Excel·lència per a la Salut i les Cures (National Institute for Health and Care Excellence, NICE), la Federació Mundial de la Salut Mental (WFMH) o l'Associació Americana de Psicologia (APA)- prenent com a exemple l'exitosa implementació en països com el Regne Unit i Noruega.

El COPC comparteix l’objectiu comú d’aconseguir una major presència de psicòlegs i psicòlogues en la sanitat publica i treballa, des de fa anys, per aconseguir-ho. Clar exemple de la implicació del COPC en aquest procés de transformació del sistema sanitari és l’actual participació del COPC en el Fòrum Professional del Departament de Salut, un espai de debat amb voluntat transformadora per alinear les polítiques de planificació i d’ordenació professionals amb els models d’atenció que el sistema sanitari ha d'impulsar per donar resposta a les noves necessitats de salut de la població. També ho és la participació del COPC en el Consell Assessor del Pla director de salut mental i addiccions (PDSMiA), que conjuntament amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) treballa per promoure el desplegament d’un model d’atenció comunitària en l’àmbit de la salut mental i les addiccions.

Els col·legiats i col·legiades que així ho desitgin poden ajudar a arribar a l’objectiu de les 500.000 signatures en aquest enllaç a Change.org.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC