El COPC assessora les associacions que tramiten la qualificació d’entitat d’utilitat pública

16-09-2019   |  Barcelona

A més d’avantatges fiscals per a l’organització, els donatius que rebin poden ser deduïbles per les persones donants.

La legislació espanyola estableix una condició, la qualificació d’utilitat pública, que determina avantatges fiscals per a les associacions sense ànim de lucre que tenen activitats d’interès general. Totes les entitats de més de 2 anys d’antiguitat que compleixen la condició de perseguir l’interès general poden sol·licitar al Ministerio del Interior la declaració d’utilitat pública, que els la concedirà en cas que en compleixi les condicions i la tramiti correctament.

Per tal de facilitar el procés, el COPC posa a disposició dels col·legiats i col·legiades la informació oportuna i els serveis d’assessorament fiscal i legal. En primer lloc, pel que fa a la informació, podeu consultar el document adjunt, que recull tots els requisits i tràmits a realitzar per obtenir la declaració del Ministerio del Interior. Cal remarcar que la condició fonamental és que l’associació hagi estat inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya com a mínim 2 anys abans de sol·licitar la declaració d’utilitat pública, però també és igualment imprescindible que l’associació pugui demostrar que les seves activitats són d’interès general.

En segon lloc, cal ressaltar que la sol·licitud l’ha de tramitar cada associació, habitualment a través del seu assessor fiscal. Especialment per a aquells casos en què el Ministeri no ha respost favorablement, el Col·legi ofereix l’assessorament fiscal i legal per rebatre els motius de la denegació, que habitualment és causada per una avaluació negativa com a interès general de l’objecte social de l’associació. En alguns casos, justificar millor aquest punt pot canviar la resolució del Ministerio del Interior.

Finalment, cal recordar que la declaració d’utilitat pública suposa avantatges fiscals per les associacions que l’obtenen, així com pels seus donants, que poden deduir-se fiscalment els seus donatius.

  Etiquetes: Serveis COPC , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC