El COPC emet el rebut anual a les societats professionals la segona setmana de setembre

04-09-2019   |  Barcelona

La quota per a les societats professionals és de 200 euros anuals.

La segona setmana de setembre, el COPC girarà el rebut anual que han de pagar les societats professionals inscrites al Registre de Societats Professionals del COPC.

Les societats professionals estan regulades a la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, i als estatuts del COPC. El Registre de les societats professionals, en canvi, està normativitzat al Reglament de Societats Professionals del COPC, publicat al DOGC de data 9-7-2015. Us recordem els elements legals bàsics d’aquestes societats:

  • La majoria del capital (51%) ha de ser propietat de professionals col·legiats.
  • Pot ser qualsevol forma societària, però en escriptura pública (SL, SA, SCP, etc.)
  • S’han de registrar com a tals al Registre Mercantil i al col·legi corresponent
  • Han de tenir assegurança de responsabilitat civil professional

La quota col·legial per ser societat professional inscrita al registre del COPC és de 200 € anuals, que s’abonen mitjançant rebut -per regla general- el mes de juny de cada any.

  Etiquetes: COPC , Serveis COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC