S’obren les llistes del Torn d'intervenció professional per a noves inscripcions, en els àmbits civil, penal i família

31-07-2019   |  Barcelona

L’actuació com a pèrit requereix d’una formació específica i continuada, d’una experiència professional i d’uns coneixements exhaustius de la matèria sobre la qual es perita.

D’acord amb el que estableixen l’Article X, punt XV, dels Estatuts del COPC, la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, la Llei 38/2002 d’Enjudiciament Criminal (LEC), i les instruccions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, s’inicia un procés de noves inscripcions del Torn d’intervenció professional (TIP) -civil, penal i família- per tal d’elaborar una llista dels col·legiats i col·legiades que estiguin en disposició d’actuar com a perits en els jutjats.

Els requisits per entrar a formar part d’aquestes llistes són:

  • Estar donat d’alta al COPC.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.
  • Tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil professional.

És necessari recordar que l’actuació com a pèrit requereix d’una formació específica i continuada, d’una experiència professional i d’uns coneixements exhaustius de la matèria sobre la qual es perita, i és funció del Col·legi promoure les bones pràctiques i el compliment de les normes ètiques i deontològiques i de protegir les persones col·legiades de possibles denúncies per mala praxi que, habitualment, s’associen a la realització d’informes pericials de família. Per tant per pertànyer a la llista recomanem:

  • Tenir una formació específica en l’àrea de la psicologia forense i a ser possible estar acreditat com a psicòleg o psicòloga forense
 

Procediment d’inscripció:

  • Adjuntar la pòlissa de responsabilitat civil professional.

 

Incompatibilitats:

  • No es podrà pertànyer al TIP de l’any 2020 si s’ha estat sancionat o sancionada amb inhabilitació en algun període de l’any 2019.

 

Procediment d’admissió o denegació a les llistes del TIP:

Un cop finalitzat el període de noves inscripcions, es revisarà la documentació presentada i:

  • S’enviarà via correu electrònic la notificació de l’admissió o denegació.
  • S’haurà  de realitzar una sessió informativa/formativa de 4 hores sobre: l’activitat pericial del  psicòleg del TIP i ètica i deontologia dels peritatges, a la seu del COPC abans de finalitzar l’any 2019.
  • S’haurà de complimentar l’autorització de la publicació de les dades al web del Col·legi.

 

Per poder continuar formant part de les llistes del TIP a l’any següent, a més de complimentar documentació que es sol·liciti, serà requisit:

  • Acreditar un mínim de 10 hores anuals, al llarg de l’any 2019, de formació continuada relativa als continguts tècnics del Torn d’intervenció professional. Aquesta formació pot ésser organitzada pel COPC o per qualsevol altra institució de reconegut prestigi dins de l’àmbit d’intervenció pericial.
 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar abans del 29 de setembre de 2019 a:

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Rocafort, 129, 08015 Barcelona. Sandra Ballada, telèfon: 932 478 650, ext. 127, correu electrònic: seccio@copc.cat

Seu Territorial de Girona. Passatge Farinera Teixidor, 1, 17005 Girona. Pilar Subirós, telèfon: 972 222 710, correu electrònic: copc.gi@copc.cat

Seu Territorial de Lleida. Acadèmia, 14, 4t, 25002 Lleida. Joan Farran, telèfon: 973 230 437, correu electrònic: copc.ll@copc.cat

Seu Territorial de Tarragona. Ramon i Cajal, 11, 1r 2a, 43001 Tarragona. Sònia Benaiges,  telèfon: 977 214 102, correu electrònic: copc.t@copc.cat

 

Us informem que:

La LEC preveu que el procediment de designació dels professionals el durà a terme la pròpia Administració de Justícia.
La LEC estableix que les llistes del Torn d’intervenció professional especifiquin l’àmbit d’actuació territorial.

  Etiquetes: Jurídica

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC