La primera remesa de la quota col·legial de 2019 es girarà la tercera setmana de gener

09-01-2019   |  Barcelona

La quota col·legial anual es realitza en dos pagaments semestrals, el primer dels quals és al gener. El pagament de la quota inclou dos cobraments separats, el corresponent al COPC i el del Consejo General de la Psicología de España.

Durant la tercera setmana de gener, el COPC efectuarà el gir de la primera fracció de la quota col·legial de 2019. Tal com ja es va decidir l’any passat, les quotes col·legials tampoc no s’incrementaran enguany.

Per tal d’assegurar un procediment sense incidències, el Col·legi recorda que tots els col·legiats i col·legiades han de mantenir actualitzat el número del compte corrent al qual volen rebre la domiciliació bancària. Tothom qui necessiti consultar o actualitzar el número de compte al qual rebre el cobrament, pot fer-ho fàcilment a la seva àrea privada de la web del COPC.

L’abonament de la quota col·legial del COPC es realitza en dos càrrecs separats: un correspon a l’import de la quota pròpia del COPC (101,10 €) i l’altre, a la quota de Consejo General de la Psicología de España (21,29 €). A banda, cal tenir en compte que hi ha bonificacions a aquests imports de la quota, que poden sol·licitar-se acollint-se als supòsits previstos i consultables en aquest enllaç a les bonificacions a la quota col·legial.

Per últim, recordem l’obligació d’estar col·legiat o col·legiada per a totes aquelles persones que exerceixin la psicologia com a activitat professional, per tal que el COPC exerceixi les funcions que la legislació li assigna, en benefici de professionals i de clients, i que es poden consultar en aquest enllaç als Estatuts del COPC, publicats al DOGC. En contraprestació, les persones col·legiades disposen d’aquest ampli catàleg de serveis i avantatges col·legials del COPC, i aquests altres serveis complementaris per part del Consejo General de la Psicología de España.

En cas de devolució de la quota i que no consti una petició de baixa efectuada a través del web abans del 15 de juny o del 15 de desembre, s’iniciarà un procediment monitori per tal de reclamar el deute i es cobraran les despeses de devolució per rebut.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC