Convocatòria de Junta General Constitutiva de la Comissió de Psicoanàlisi

14-12-2018   |  Barcelona

Aquesta trobada és estrictament per a membres de la Comissió, i es programa per al 18 de febrer, a les de 19.00h a la sala d’actes del COPC.

El grup promotor de la Comissió de Psicoanàlisi del COPC, seguint les indicacions del reglament de funcionament del comitè, convoca la Junta General Constitutiva per elegir la primera Junta Directiva.

Aquesta trobada està prevista per al 18 de febrer a les de 19.00h a la sala d’actes del COPC, carrer Rocafort, 129, Barcelona.

Per poder participar a la Junta General Constitutiva s’obre un període per a què les persones col·legiades interessades es puguin inscriure a la Comissió i participar de les seves iniciatives i projectes. La Comissió sempre haurà de tenir un nombre mínim de 50 membres inscrits.

La importància de la celebració d’aquesta junta constitutiva rau en l’elecció de la primera Junta Directiva que estarà formada per presidència, vicepresidència, secretaria i fins a un màxim de 3 vocalies. Aquests membres seran els iniciadors de l’activitat i del treball de la Comissió per a un període de 4 anys.

Per ser membre de la Comissió i poder participar en aquest procés cal estar col·legiat i exercint, o estar interessat en exercir, l’activitat en l’àmbit professional propi del grup. A banda, s’hauran de complir els següents requisits:

  1. Complimentar el formulari de sol·licitud d’inscripció , aportant si s’escau, els justificants documentals que es puguin requerir i enviar-lo a comissiopsicoanalisi@copc.cat.
  2. No estar sotmès a cap sanció que comporti l’exclusió de l’exercici professional i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.

Els objectius de la Comissió de Psicoanàlisi del COPC són:

  1. Oferir un espai de trobada i intercanvi, de comunicació i foment d’iniciatives, de manera que aquells professionals adscrits -amb experiències, objectius i interessos compartits- puguin intercanviar-los en la seu col·legial. I a la vegada es pugui convidar a col·legues d’associacions científiques per fomentar alhora trobades afins i interdisciplinàries, d’ampli abast, facilitadores d’una millor comprensió i avenç en l’exercici professional.
  2. Potenciar el desenvolupament científic, tècnic i professional de les persones col·legiades adscrites mitjançant l’organització d’activitats d’intercanvi científic i professional (congressos, jornades,...).
  3. Promoure la cooperació, l’intercanvi d’informació i d’experiència professional entre els seus membres i estimular la cooperació amb altres òrgans del COPC.
  4. Vetllar per l’exercici competent de la professió en l’àmbit que li és propi i per una pràctica de la professió d’acord amb els Estatuts i el Codi Deontològic del COPC. S’establiran, així, els criteris o requisits de qualificació recomanats per a un adequat exercici professional, col·laborant amb els programes de formació des de l’àmbit específic, d’acord amb els criteris establerts per la Junta General i la Junta de Govern.
  5. Propiciar la projecció pública de la professió en l’àmbit propi de la Comissió, promovent iniciatives que contribueixin a clarificar, millorar i potenciar la investigació i la formació en l’àmbit de la mateixa.

Podeu consultar el reglament de la Comissió de Psicoanàlisi i descarregar-vos el formulari de sol·licitud des de la pàgina web del COPC. Per a qualsevol qüestió relacionada amb el grup, us podeu dirigir a comissiopsicoanalisi@copc.cat.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC