Comunicat del COPC amb motiu del Dia Mundial de la SIDA

30-11-2018   |  Barcelona

Des de l’àmbit de la psicologia hem de treballar de manera interdisciplinària amb altres professionals sanitaris, socials i educatius per millorar aquesta situació i contribuir a eliminar l’estigma associat al VIH en la nostra societat, amb els seus mites, falses creences i actituds negatives.

L’1 de desembre es celebra el Dia Mundial de la Sida (Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida), una diada per fomentar la conscienciació i la implicació de la societat en la lluita contra el VIH (Virus de la Immunodeficiència Humana).

D’ençà del descobriment del VIH al 1981, la recerca científica en aquest camp ha permès conèixer els mecanismes de la seva transmissió, els efectes en el sistema immunològic, desenvolupar tractaments efectius per poder controlar la infecció així com intervencions preventives fonamentalment educatives. Aquests avenços han permès el canvi d’una infecció amb una progressió inevitable d’una malaltia terminal a una malaltia crònica amb el tractament adequat que, sovint esdevé assimptomàtica. Actualment, les persones en tractament antiretroviral poden gaudir d’una bona qualitat de vida en general i tenen una esperança de vida molt propera a la de les persones no afectades pel VIH.

El VIH, a través del seu efecte en el cervell, pot causar algunes alteracions psicològiques en algunes persones afectades, essent les més freqüents la depressió i l’ansietat. Algunes persones també poden experimentar dificultats en el seu funcionament cognitiu, generalment de caràcter lleu. En ambdues situacions, els professionals de la psicologia disposem d’intervencions efectives per assolir el benestar emocional i una millor adaptació a les característiques de l’entorn.

Malgrat els grans avenços terapèutics encara no es disposa d’un tractament curatiu, la transmissió del VIH continua i, per tant, augmenta el nombre de persones que viuen amb el VIH. Es ressalta la importància d’un tractament antiretroviral precoç i, per això, es requereix la realització de tests del VIH freqüents i periòdics.

L’estigma social associat al VIH també ha canviat notablement, però malauradament encara preval a la nostra societat, amb els seus tòpics i prejudicis. Moltes persones afectades pel VIH no poden expressar lliurement la seva condició per por a les reaccions del seu entorn familiar, social o laboral. Aquesta “invisibilitat” pot dificultar l’accés als tractaments adequats, causar per sí mateixa alteracions emocionals i, en alguns casos, inclús afavorir l’aïllament emocional, familiar i social d’aquestes persones, amb totes les conseqüències que això comporta per la seva salut.

Des de l’àmbit de la psicologia hem de treballar de manera interdisciplinària amb altres professionals sanitaris, socials i educatius per millorar aquesta situació i contribuir a eliminar l’estigma associat al VIH en la nostra societat, amb els seus mites, falses creences i actituds negatives. Només així podrem identificar les necessitats de les persones afectades, contribuint a millorar la seva salut en un sentit global i facilitar un canvi d’actitud en la nostra societat que afavoreixi l’adopció de comportaments responsables i inclusius davant d’aquesta complexa malaltia.

Grup de treball Psicologia i Sida i Junta de Govern del COPC

 


 

  Etiquetes: COPC , Institucional

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC