Renovació del llistat per al Torn d'Intervenció Professional (TIP) Forense: fins el 20 de novembre

11-10-2018   |  Barcelona

Les sol·licituds s’han de fer arribar al mail seccio@copc.cat

Per tal d’elaborar les llistes del Torn d’Intervenció Professional del Col·legi corresponents a l’any 2019, ens cal saber si esteu interessats a continuar en les esmentades llistes.

Tal i com està establert en la normativa:

  • No es podrà pertànyer al TIP de l’any 2019 si s’ha estat sancionat/da amb inhabilitació en algun període de l’any 2018.

 Us demanem ens feu arribar la següent documentació si voleu continuar a les llistes:

  1. Notificació del vostre interès en continuar formant part de les llistes (full annex degudament complimentat i signat). Es podrà estar inscrit a un màxim de dues províncies, per tant s’haurà de justificar una adreça de despatx. Abans del 20 de novembre.

  2. Full d’autorització per publicar les vostres dades a la web del COPC, a l’apartat llistat de psicòlegs inscrits a actuacions forenses (únicament s’han de posar les dades que voleu que es publiquin i signatura).

  3. Justificant de les 10 hores mínimes de formació continuada corresponents a l’any 2018. Abans del 20 de novembre.

  4. Justificant de la pòlissa de responsabilitat civil corresponent a l’any 2019. Abans del 15 de març de 2019.

Si en el termini establert no hem rebut cap resposta per la vostra part entendrem que no és del vostre interès el continuar formant part de les esmentades llistes.

Les sol·licituds s’han de fer arribar al mail seccio@copc.cat, a l’atenció de Sandra Ballada, Coordinadora de Seccions.

Us recordem que la inclusió o no en les llistes és totalment voluntària, i que des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar.

En cas que així sigui, la LEC únicament preveu que el perit pugui excusar-se d’acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l’admet. Per això, us demanem que, a l’hora de marcar els diferents partits judicials, realment tingueu la disponibilitat necessària i els coneixements adequats a l’objecte del dictamen, per tal de, si sou cridats per un òrgan judicial, pugueu acceptar-ne l’encàrrec.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC