Comunicat de la Junta Electoral

09-06-2018   |  Barcelona

A molts pocs dies de les eleccions a Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la junta electoral vol fer públic un comunicat especialment adreçat a totes les persones col·legiades, per compartir diversos agraïments i visibilitzar l’esforç que hi ha darrera d’un procés de participació tant important.

A molts pocs dies de les eleccions a Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la junta electoral vol fer públic un comunicat especialment adreçat a totes les persones col·legiades, per compartir diversos agraïments i visibilitzar l’esforç que hi ha darrera d’un procés de participació tant important.

Són les primeres eleccions “generals” al COPC amb els nous estatuts i els reglaments que se’n deriven. I una de les principals novetats és el procediment del vot per correu. Mantenint les garanties s’ha intentat facilitar al màxim el procediment amb l’objectiu d’augmentar la participació. Com ha posat de manifest un informe del defensor de les persones col·legiades en properes edicions caldrà millorar alguns aspectes o fins i tot abraçar la modernitat i posar en marxa el vot electrònic, que fins ara sembla extremadament costós, poc experimentat i de complexa arquitectura per assegurar-ne la fiabilitat.

En aquesta ocasió, l’equip tècnic administratiu porta mesos preparant la base perquè tot funcioni però la realitat sempre és més demandant que les previsions: el creixement de les xarxes socials, les tecnologies de la comunicació i el fet que tres de les quatre candidatures que es presenten s’originen en l’actual junta de govern han generat un escenari insòlit.
Quina publicitat és acceptable? Quins missatges són poc respectuosos? Quins mitjans són lícits utilitzar? En fi, moltes preguntes legítimes i que fins i tot, ajuden a millorar el procés.

Cal afegir però, que totes les candidatures respecten els acords, actuen dins el marc del respecte i la cortesia electoral i proposen programes notablement interessants per a la vida col·legial i per a la professió, amb un to eminentment constructiu. Certament.

Forma part d’unes eleccions una certa crítica a la gestió realitzada per la junta que conclou, però aquesta junta electoral considera no acceptable la divulgació de dades falses, interpretacions sense fonament o donar peu a imaginar maniobres que no existeixen. La maquinaria col·legial s’ha posat al servei de totes les propostes, s’han facilitat espais, informació, financiació de manera igualitària a totes les candidatures. S’han resolt totes les demandes o queixes sobre el funcionament de l’administració de suport o els reglaments (per altra part, publicitats amb total transparència i actualització), s’han ajustat les passions electoralistes a les normes de convivència i cal reconèixer que ha estat impossible resoldre imponderables o extrems d’una certa fatalitat: per exemple, errors en el vot per correu o impossibilitat de poder votar per trobar-se a l’estranger, molt lluny.

Si sumem totes aquestes situacions potser no arribaríem al 0,4% de l’univers col·legial que pot votar, que repartit entre 4 candidatures ens donaria un 0,1% per a cadascuna, d’entrada.

Aquesta junta electoral també vol fer constar que determinades observacions des de diferents òrgans del col·legi, contestades favorablement o en contra per la pròpia junta electoral o per algunes candidatures, no han estat afortunades en el seu conjunt, tan en el seu contingut com en la forma, ja que en el fons es tracta de qüestions logístiques, organitzatives, etc., sempre millorables però en cap cas atribuibles a mala fe o mala praxis deliberada per part de ningú.

Tornem doncs al clima de participació positiva per a la continuïtat de la nostra organització col·legial, utilitzem el poc marge de temps que ja tenim per a la darrera reflexió i participem, com a col·legues motivats i compromesos el proper dia 12 de juny, si no ho hem fet prèviament per correu.

Un sincer agraïment a tohom que ha participat i participa en la construcció de la professió mitjançant la dedicació i/o la votació.

La Junta Electoral


  Etiquetes: Eleccions , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC