Comunicat de la Junta Electoral sobre l’informe extraordinari presentat pel Defensor del Col·legiat i publicat a la web del COPC

06-06-2018   |  Barcelona

La Junta Electoral davant l’informe extraordinari presentat pel Defensor del Col·legiat es veu en la necessitat de fer les següents manifestacions i aclariments.

La Junta Electoral davant l’informe extraordinari presentat pel Defensor del Col·legiat es veu en la necessitat de fer les següents manifestacions i aclariments:

1.- En un exercici màxim de transparència i bona fe, el Degà del Col·legi i membre de la Junta Electoral va autoritzar la publicació del l’informe a la pàgina web del COPC.

2.- No obstant, la Junta Electoral manifesta que aquest informe està totalment fora de lloc, tant pel contingut com pel moment en que es presenta.

3.- La redacció i sol·licitud de publicació està fora de lloc pel moment, interferint greument en la campanya electoral, sense que existeixi cap motiu real per a la seva publicació durant la campanya i no ajuda gens a tot el procés electoral, prou complex ja que s’ha d’aplicar per primera vegada els Estatuts i el Reglament Electoral en aquesta qüestió.

4.- Sobta el fet que el Defensor, en els temes que manifesta d’actuacions incorrectes per part de la Junta Electoral, no hagi demanat prèviament explicacions i dades concretes a la Junta Electoral i basi part de les seves acusacions en una vivència personal seva. El Col·legi i la Junta Electoral està donant resposta i solució a totes les qüestions que se li estan plantejant, sense que es puguin extreure conclusions generals de vivències particulars.

5.- Sobta també el fet que ara i en aquest precís moment, el Defensor faci una crítica jurídica i al·legui suposades contradiccions entre els Estatuts i el Reglament Electoral, quan ja va tenir oportunitat de fer-les en la fase prèvia d’aprovació del Reglament electoral, i de fet ja en va fer, però cap de les que ara manifesta. Algunes es varen acceptar i altres no, però no va manifestar cap queixa ni interposar cap recurs per la seva suposada il·legalitat.

Més increïble semblen les crítiques a una suposada limitació al vot per correu, quan tenim un sistema que permet per primera vegada en la història del COPC aquest tipus de votació de manera generalitzada i còmode per tota la col·legiació, provada amb èxit i sense cap problemàtica a les eleccions territorials a la Delegació de Tarragona, l’any 2014.

6.- El Reglament Electoral va ser aprovat per la Junta General de Col·legiats i Col·legiades, tenint prèviament la possibilitat de fer esmenes al mateix. És una norma vigent i sotmesa al control de legalitat per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el qual el va declarar plenament ajustat a dret. Segur que admeten algun tipus de millora, però no una crítica furibunda com la redactada pel Defensor. Deixem a la nova Junta de Govern la valoració definitiva d’aquesta actuació que considerem indigne per part del Defensor del Col·legiat.

7.- La Junta Electoral no admetrà cap més interferència d’aquest tipus en el procés electoral, i tampoc accepta veus interessades que han comprat aquest producte amb ànim electoralista, sense haver participat el més mínim en aquest complex procés legislatiu que tants esforços ha costat a la Junta de Govern que deixarà properament el càrrec.

La Junta Electoral

5-6-2018

  Etiquetes: Eleccions , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC