El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya convoca eleccions col·legials a la Junta de Govern el proper 12 de juny

10-04-2018   |  Barcelona

La Junta de Govern, en data 9 d’abril i observant tota la normativa vigent, determina el calendari i els òrgans que garanteixen la igualtat de concurrència i la neutralitat de la institució.

Mitjançant un acord de govern de la Junta de Govern del 9 d’abril de 2018, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha convocat eleccions col·legials a la Junta de Govern del COPC el proper 12 de juny de 2018.

En virtut de les citades eleccions, els col·legiats i col·legiades del COPC escolliran les persones que conformaran la Junta de Govern durant el proper mandat de 4 anys. Tal com determinen els estatuts i el reglament electoral, tota la informació necessària per concórrer i votar a les eleccions serà oberta i transparent per a tots els col·legiats i col·legiades a través del web del Col·legi.

Per tal de centralitzar i facilitar l’accés a la informació per a les eleccions per a la Junta de Govern del Col·legi, s’ha habilitat una pestanya específica en el menú del web del COPC. En clicar la pestanya Eleccions a Junta de Govern 2018, les persones col·legiades podran accedir a tota la informació completa i actualitzada, així com a la normativa per presentar-hi candidatura i fer efectiu el dret de vot.

Els càrrecs a cobrir són tots els càrrecs de la Junta de Govern, mitjançant candidatures completes, que s’hauran de presentar per escrit abans del dia 9 de maig de 2018, a les 20 h, amb l’aval degudament complimentat d’un mínim de 50 persones col·legiades. La Junta Electoral, integrada per membres de l’actual Junta de Govern que no es presenten a reelecció –en concret, el degà Josep Vilajoana i la secretària Maite Sánchez-Mora- i un membre d’altres òrgans previstos en el Reglament Electoral - Oriol Verdú Polo, president de la delegació de Lleida del COPC i membre del Consell Social, proclamarà les candidatures vàlides presentades el dia 15 de maig de 2018, i es donarà publicitat d’aquestes proclamacions a la web del COPC una vegada passat el període habilitat per a reclamacions. En el cas que només hi hagués una candidatura, seria proclamada sense necessitat de votació el mateix dia 12 de juny de 2018.

La relació de recursos que el Col·legi proveirà a cada candidatura per tal de fer campanya, l’acord de convocatòria d’eleccions, la creació de la comissió electoral administrativa i tota la resta d’informació necessària ja està disponible al següent enllaç a la pestanya de menú Eleccions a Junta de Govern 2018 del web del COPC.

  Etiquetes: Eleccions , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC