Programació del curs de preparació a les oposicions al cos de Secundària al COPC

30-11-2017   |  Barcelona

Divendres 15/12 publicarem la informació del curs de preparació per a l'especialitat en orientació educativa

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha publicat la convocatòria de concurs oposició de 2.000 places per a l’ingrés de la funció pública docent. De les 2000 places convocades, es reserven 1.602 places al cos de secundària, 107 de les quals es destinen a l’especialitat d’orientació educativa (PSI).
 
Divendres 15/12 publicarem la informació del curs de preparació per a l'especialitat en orientació educativa.
 
Els requisits específics per a poder participar a la convocatòria son:
  • Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència.
  • Formació pedagògica i didàctica: estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria o el títol oficial del Màster en Psicopedagogia.
 
Estan dispensats de tenir el títol esmentat els aspirants que:
  • Estiguin en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.
  • Tinguin la llicenciatura abans de l'1 d'octubre de 2009, amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de Psicologia de l'Educació, Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
  • Hagin impartit docència de secundària abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats o degudament autoritzats.
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 20 de desembre de 2017 ambdós inclosos.
 
Les taxes ordinàries d’inscripció, tenen un cost de 69.25 euros. Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes.

Per a més informació sobre els tràmits d’inscripció, el calendari i l’organització de les proves, podeu consultar l’enllaç del Departament d’Ensenyament. També podeu consultar la resolució de la convocatòria, clicant aquí.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC