Obertura de les llistes, per a noves inscripcions, del Torn d'Intervenció Professional àmbits: civil, penal i família

13-06-2017   |  Barcelona

El termini de presentació de les sol·licituds s'allarga fins el 15 de setembre de 2017

D’acord amb el que estableixen l’article 10è punt 15è dels Estatuts del COPC, la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, la Llei 38/2002 d’Enjudiciament Criminal, i les instruccions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, s’inicia un procés de noves inscripcions del Torn d’Intervenció Professional –civil, penal i família- per tal d’elaborar una
llista dels col·legiats que estiguin en disposició d’actuar com a perits en els jutjats.

Els requisits per entrar a formar part d’aquestes llistes són:

 • Estar donat d’alta en el COPC
 • Estar al corrent de pagament de les quotes col·legials
 • Tenir contractada pòlissa de responsabilitat civil professional

 És necessari recordar que, l’ACTUACIÓ COM A PÈRIT REQUEREIX d’una formació específica i continuada, d’una experiència professional i d’uns coneixements exhaustius de la matèria sobre la què es perita, i és funció del Col·legi: promoure les bones pràctiques i el compliment de les normes ètiques i deontològiques i de protegir als col·legiats de possibles denúncies per mala praxi que, habitualment s’associen a la realització d’informes pericials de família, per tant RECOMANAR que per pertànyer a la llista:

 • Tenir una formació específica en l’àrea de la psicologia forense i a ser possible estar acreditat com a psicòleg forense

 

Procediment d’inscripció:

 • Complimentar la sol·licitud d’inscripció
 • Adjuntar currículum
 • Adjuntar la pòlissa de responsabilitat civil professional

 

Incompatibilitats:

 • No es podrà pertànyer al TIP de l’any 2018 si s’ha estat sancionat/ada amb inhabilitació en algun període de l’any 2017

 

Procediment d’admissió o denegació a les llistes del TIP:

Un cop finalitzat el període de noves inscripcions, es revisarà la documentació presentada i:

 • S’enviarà via correu electrònic la notificació de l’admissió o denegació.
 • S’haurà de realitzar una sessió informativa/formativa de 4 hores sobre: l’activitat pericial del psicòleg del TIP i ètica i deontologia dels peritatges, a la seu del COPC abans de finalitzar l’any 2017
 • S’haurà de complimentar l’autorització de la publicació de les dades en el web del Col·legi.

 

Per a poder continuar formant part de les llistes del TIP a l’any següent, a més de complimentar documentació que es sol·liciti, serà requisit:

 • Acreditar un mínim de 10 hores anuals, al llarg de l’any 2018, de formació continuada relativa als continguts tècnics del Torn d’Intervenció Professional. Aquesta formació pot ésser organitzada pel COPC o per qualsevol altra institució de reconegut prestigi dins de l’àmbit d’intervenció pericial.

 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar abans del 15 de setembre de 2017 a:

COPC,  Rocafort,  129, 08015 Barcelona, telèfon  932  478  650 ext. 127, seccio@copc.cat

Seu Territorial de Girona, Passatge Farinera Teixidor, 1. 17005 Girona. Pilar Subirós, telèfon 972 222 710, copc.gi@copc.cat

Seu Territorial de Lleida, Acadèmia, 14, 4t, 25002 Lleida. Joan Farran, telèfon 973 230 437, copc.ll@copc.cat

Seu Territorial de Tarragona, Ramon i Cajal, 11, 1r 2a, 43001 Tarragona, Sònia Benaiges, telèfon 977 214 102, copc.t@copc.cat

 

Us informem que:

La LEC preveu que el procediment de designació dels professionals, el durà a terme la pròpia Administració de Justícia.

La LEC estableix que les llistes del Torn d’Intervenció Professional especifiquin l’àmbit d’actuació territorial.

  Etiquetes: COPC , Jurídica

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC