L’Institut Català de la Salut cerca psicòlegs i psicòlogues generals sanitaris per cobrir 40 places

28-09-2021   |  Barcelona

Els i les professionals contractats formaran part del Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària a l’Atenció Primària de la Salut i Comunitària.

L’ICS posa en marxa el Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària a l’Atenció Primària de la Salut i Comunitària i cerca 40 professionals de la psicologia per participar en el projecte.

Per accedir a aquest nou lloc de treball cal estar en disposició de la titulació acadèmica de llicenciatura, grau o equivalent en psicologia i com a formació complementària, es demanarà el Mestratge en Psicologia General Sanitària, o certificat d’habilitació equivalent.

 Les funcions que han de desenvolupar els i les professionals adscrits en aquest programa són: 

  • Realitzar la detecció, l’abordatge, la valoració i l’establiment de plans d’atenció individual de persones amb patiment emocional o risc psicosocial, i l’aplicació de tècniques psicològiques, en coordinació amb la resta de l’equip interdisciplinari.
  • Participar, juntament amb la resta de l’equip interdisciplinari, en la definició i l’aplicació d’estratègies comunitàries, per a l’abordatge del malestar emocional o el risc de patiment mental.
  • Impulsar i participar en accions educatives comunitàries adreçades a la millora del benestar emocional i psíquic de la població diana, així com promocionar l’establiment de xarxes i  teixit social a la zona (àmbit d’actuació).
  • Vincular les persones usuàries a les activitats i serveis comunitaris que puguin afavorir-los el benestar emocional i contribuir a la prevenció del patiment mental.
  • Contribuir a la realització de grups informatius i psicoeducatius de forma integrada amb altres membres dels EAP.
  • Efectuar, específicament, accions formatives regulars en tècniques de gestió emocional per als professionals dels EAP.
  • Participar de forma activa en grups de treball interdisciplinaris, i en les activitats de formació i recerca relacionades amb el seu àmbit de treball que es duguin a terme a l’EAP de referència i en xarxa amb els recursos de salut mental i salut comunitària.
  • Efectuar un registre d’indicadors de seguiment de l’activitat, per tal de realitzar els estudis estadístics posteriors i dur a terme el seguiment i les accions de millora de la qualitat del servei.
  • Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la seva categoria professional que li sigui assignada pel seu o la seva cap.

La descripció completa del lloc de treball es pot consultar en aquest enllaç.

També podeu consultar en aquest altre enllaç un document que dona resposta a les preguntes freqüents sobre la convocatòria i el proces de selecció.

Les persones que compleixin amb els requisits i que estiguin interessades a presentar la seva candidatura i participar en el procés de selecció de l’Institut Català de la Salut ho poden fer en el portal de Sistema de Gestió de Recursos Humans de l’ICS.

És imprescindible que tots els candidats i candidates estiguin inscrits a la borsa de treball de l’ICS. Es pot realitzar l’alta, o accedir al portal per a les persones ja donades d'alta en la plataforma, seguint aquest enllaç: https://www1.ics.gencat.cat/sgrh/acces.aspx 

(Els requisits tècnics per a l’ús de l’aplicació és utilitzar només el navegador Microsoft Internet Explorer 6.0 fins a l’11).

 En relació amb aquesta convocatòria us facilitem un telèfon de contacte per donar informació, resoldre dubtes i suport, per al tràmit d’alta a la borsa de l’ICS que és 93 482 42 92.

 [Aquesta notícia té una actualització publicada el dia 1 d'octubre. La consultar aquí].

 


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC