El COPC ofereix reduccions especials de la quota col·legial per raó d’atur

27-05-2021   |  Barcelona

Les persones col·legiades en situació d’atur podran sol·licitar la reducció de la quota independentment de la prestació que rebin per desocupació.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, sensible a les necessitats dels col·legiats i col·legiades que en l’actual situació de pandèmia es poden trobar en una situació desfavorable, ofereix reduccions especials de la quota col·legial a les persones col·legiades que es trobin en situació d’atur.

El Col·legi aplicarà en aquest any 2021 reduccions excepcionals en les dues quotes col·legials fins a un import en conjunt i màxim de 50.000 € per raó d’atur a les persones col·legiades que compleixin amb els requisits i sota  les condicions descrites a continuació.

Les persones col·legiades en situació d’atur podran sol·licitar la reducció de la quota independentment de la prestació que rebin per desocupació. El COPC ofereix dues opcions depenent de la prestació que estiguin rebent:

  • Persones en situació d’atur que cobren una quantitat inferior al 50% del salari mínim interprofessional (950 € per l’any 2021)

S’aplicarà la reducció del 100%* de la quota a aquelles persones que cobren una quantitat inferior al 50% del salari mínim interprofessional i es troben en situació d’atur.

*Reducció aplicable sobre la quota corresponent al COPC. Es mantindrà el cobrament de l’import de la quota corresponent al Consejo.

Les persones col·legiades interessades que compleixin amb els requisits poden realitzar la sol·licitud aquí, fins al 30 de juny.

  • Persones en situació d’atur que cobren una quantitat superior al 50% del salari mínim interprofessional (950 € per l’any 2021)

El percentatge de reducció de la quota a aplicar, en aquest segon supòsit, serà el resultant de distribuir l’import de l’ajuda entre els i les sol·licitants de la prestació per la quota d’un any. Aquest import vindrà donat un cop restades les ajudes en què es bonifica el 100% de les quotes de la xifra màxima establerta de 50.000 €.

*No aplicable a persones en ERTO.

Les persones col·legiades interessades que compleixin amb els requisits poden realitzar la sol·licitud  entre el 17 de juny i el 10 de juliol a través del correu electrònic ajutespecial@copc.cat.  És imprescindible aportar la vida laboral i el document DARDO actualitzats.

 Es recorda que les persones que ja van sol·licitar reducció de la quota del primer semestre i que desitgen renovar la reducció pel segon semestre, hauran de fer la sol·licitud i enviar la documentació actualitzada de nou.

CONDICIONS GENERALS

  • El pressupost que es destinarà a aquesta partida serà un màxim de 50.000 euros per l’any 2021 .
  • Les bonificacions excepcionals s’aplicaran en els dos semestres de l’any 2021 (gener i juliol).
  • Els ajuts es mantindran vigents mentre es compleixin les condicions. El COPC pot requerir documentació acreditativa de la situació abans de l’inici de cada semestre.

Les persones que tinguin accés a la reducció de la quota per raó d’atur durant l’any 2021 passaran al sistema habitual de reducció del 47,36% quan es cobri menys del 50% del salari mínim interprofessional a l’exercici 2022, i a quota normal per la resta.

No obstant això, i en funció de les circumstàncies econòmiques,  es faculta la Junta de Govern perquè pugui fer els canvis que consideri adients en aquesta bonificació per raó d’atur durant l’exercici 2022.

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC