La Generalitat obre una convocatòria d’ajuts econòmics per a persones treballadores de centres socials de caràcter residencial

17-05-2021   |  Barcelona

Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica a partir de les 9h del dia 18 de maig

Avui 17 de  maig de 20201, es publica al DOGC la “RESOLUCIÓ TSF/1471/2021, de 13 de maig, per la qual s'obre una nova convocatòria d'ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, que preveu la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 563977)”.

Les persones beneficiàries han de complir el requisit següent:

Han d'haver prestat serveis assistencials, de manera presencial, a temps complet o a temps parcial, als centres propis amb gestió delegada o als privats de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física, amb un finançament totalment o parcialment públic durant una part o tot el període comprès entre els dies 1 de març i 31 de maig de 2020.

S'entén que compleixen aquest requisit les persones treballadores que hagin estat, durant una part o durant tot aquest període, en situació d'incapacitat temporal perquè han resultat positius o perquè han estat contactes aïllats a conseqüència de la COVID-19.

Quantia de l'ajut:

  • Auxiliar de geriatria: 900 euros.
  • Personal d'atenció directa a persones amb discapacitat: 900 euros.
  • Coordinador/a assistencial: 900 euros.
  • Metge/essa: 900 euros.
  • Diplomat/ada en infermeria: 900 euros.
  • Altres professions (director/a responsable, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballador/a social, educador/a social, psicòleg/òloga): 500 euros.

 El personal que no hagi prestat serveis efectius durant la totalitat del període comprès entre l'1 de març i el 31 de maig de 2020, o bé que presti serveis a temps parcial, percebrà la quantia proporcional al temps que hagi treballat.

 Les sol·licituds es poden presentar, de forma telemàtica, durant els cinc dies hàbils a comptar de les 9 h del dia 18 de maig i fins a les 15 h del darrer dia hàbil.

 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

 Un cop emplenat, s'ha de presentar electrònicament mitjançant el mateix apartat del web de la Generalitat de Catalunya.

 

 


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC