La borsa de treball del COPC mostra un augment de demanda de psicòlegs i psicòlogues en el context de pandèmia per COVID-19

08-04-2021   |  Barcelona

Durant l’any 2020 ha augmentat tant la demanda de professionals per compte aliè com les sol·licituds de d’autorització de noves consultes i centres d’atenció psicològica.


El Departament de Desenvolupament professional del COPC ha realitzat un anàlisi estadístic sobre l’ocupabilitat de la professió durant el primer trimestre de l’any, mitjançant les dades recopilades a través de la borsa de treball de les empreses i de les ofertes que es publiquen diàriament.

Encara que a la borsa del COPC no es recullen la globalitat de les dades sobre l’ocupabilitat de la psicologia de tot Catalunya ni de tots seus diferents àmbits d’intervenció, l’anàlisi que es desprèn suggereix que la situació de la crisi sanitària arran de la pandèmia de la COVID-19 ha fet augmentar la demanda de psicòlegs i psicòlogues en general, però especialment el nombre d’ofertes laborals en l’àmbit sanitari privat. Per sectors, un 1,5% de les ofertes publicades aquest trimestre del 2021 estan destinades a l’àmbit públic, a psicòlegs i psicòlogues interns residents (PIR).
 
Les dades estadístiques descriuen un increment significatiu d’ofertes de feina, amb un 46 % més que el primer trimestre de 2020 -molt poc influït per la pandèmia de COVID-, però també es pot veure el creixement amb relació al trienni 2019-2021, on la plataforma laboral del COPC va recopilar estadístiques comparatives d’ofertes laborals i empreses de diferents sectors de la psicologia:

         

A més, aquestes dades, reforçen les hipòtesis del Departament de Desenvolupament Professional, que ja portava analitzant al llarg del 2020 en relació amb la “factura psicològica” que la societat ha pagat des que va començar la pandèmia i que encara està patint a l’actualitat. Una situació que reclama, cada vegada amb més força, la necessitat de disposar de més professionals de la psicologia dins l’àmbit públic.

En consonància amb aquestes dades, durant aquest primer trimestre de l’any i en comparació al primer trimestre del 2020, s’han duplicat les noves sol·licituds d’autorització de consultes i centres sanitaris de professionals que volen treballar des de l’àmbit privat per a l’atenció en la salut mental de la ciutadania.

Es farà seguiment de l’evolució de les dades durant el 2021, per poder obtenir resultats encara més concloents.Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC