Oberta la convocatòria de 80 places de Psicòleg de àmbit d'execució penal

04-05-2017   |  Barcelona

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 de Maig del 2017

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha publicat el 4 de Maig del 2017 la convocatòria de concurs oposició per cobrir 80 places de funcionariat del cos de titulació superior de psicologia, en l’àmbit d’execució penal. De les 80 places, hi ha 4 places reservades per a persones discapacitades.

Els requisits mínims per a poder participar a la convocatòria tant pel torn lliure com pel torn de promoció interna del personal laboral fix, son els següents:
• Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un dels estats membres de la Unió Europea.
• Haver complert els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
• Tenir la llicenciatura, grau de psicologia o bé l’homologació del títol estranger pel Ministeri d’Educació.
• Tenir els coneixements de llengua castellana (nivell C2) i els coneixements de llengua catalana (nivell C1).

Les taxa ordinària de pagament per poder participar en la convocatòria és de 66.55 euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 de Maig del 2017. Un cop finalitzada la presentació de sol·licituds, amb un mes de termini, l’òrgan convocant publicarà la llista provisional.

Els aspirants tindran un mínim de 10 dies per a realitzar les esmenes necessàries. Passats quinze dies del termini d’esmenes, l’òrgan convocant farà públic al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la llista definitiva dels aspirants a la convocatòria.

La data dels exàmens està prevista pel dia 16 de setembre del 2017. Per consultar més informació sobre les proves teòriques, el temari d’estudi, o els tràmits d’inscripció, podeu consultar les bases específiques de la convocatòria clicant aquí.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC