El 9 de desembre s’obre el termini d’inscripció a la convocatòria PIR per l'especialitat de psicologia clínica (2020-2021)

10-12-2020   |  Barcelona

La convocatòria de 2021 ofereix un total de 198 places, 43 de les quals són a Catalunya.

El passat 2 de desembre, la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut (SNS) va acordar convocar 10.249 places de formació sanitària especialitzada en la convocatòria de 2020-2021, de les especialitats biologia, infermeria, farmàcia, medicina, psicologia, química i física. L’especialitat de psicologia clínica obre 198 places, cosa que representa un augment respecte l’anterior convocatòria (2019-2020), en què es varen obrir 189 places per a l’àrea de Psicologia.

El PIR és la via d'accés als psicòlegs i psicòlogues que volen obtenir l’Especialitat en Psicologia Clínica, a partir d'una formació pública teòrica i pràctica amb una residència en un dispositiu de la xarxa assistencial sanitària durant 4 anys. És l'única via per obtenir el títol d'especialista en psicologia clínica des del 3 de desembre de 1998, data de l'entrada en vigor del Reial decret 2490/1998, del 20 de novembre, pel qual es crea i regula el títol oficial de psicòleg/òloga especialista en psicologia clínica.

A partir del 9 de desembre ja es poden iniciar els tràmits administratius per inscriure’s a la convocatòria PIR 2020-2021. La publicació de la convocatòria al BOE, de 4 de desembre, determina que es podran presentar les sol·licituds fins el 21 de desembre. La presentació de la sol·licitud es realitzarà via telemàtica en el següent enllaç. Només s’admetrà el registre presencial de sol·licituds de persones que no disposin de DNI/NIE i, conseqüentment, no puguin disposar d’un sistema d’identificació electrònic permès a Espanya. L’absència de signatura en la sol·licitud, sigui a través de firma electrònica o mitjançant rúbrica personal, serà causa de no admissió a les proves selectives.

La documentació que cal presentar és:

  • Titulació universitària (adjuntada en format pdf a la sol·licitud)
  • Acreditació del coneixement de l’idioma espanyol: l’hauran d’acreditar aquelles persones aspirants nacionals d’Estats en els quals l’idioma oficial no sigui l’espanyol.
  • Model de sol·licitud 790
  • Abonament de la taxa de 30,49€. En el model 790 haurà de constar la realització de l’ingrés acreditat amb el nombre de referència complet (en cas de pagament electrònic), amb la validació de l’entitat col·laboradora a través de certificació mecànica o, en el seu defecte, amb segell i firma autoritzada a través de la mateixa entitat.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de les 00:00:00 hores del dia 9 de desembre de 2020 fins les 23:59:59 hores del dia 21 de desembre del 2020 i la data de l'examen el 27 de març de 2021 a les 15:00 hores (14:00 hores a Canàries).

Tota la informació de la convocatòria està publicada al Boletín Oficial del Estado. Consultes aquesta informació i altres dades d’interès a l’apartat de Convocatòria PIR del web del COPC.

Finalment, si vols consultar tot el temari, la biblioteca el posa a disposició dels col·legiats i col·legiades en format físic, demanant cita prèvia a través del correu biblio@copc.cat .

Tota la informació de la convocatòria PIR, s’anirà actualitzant aquí.

  Etiquetes: Professional , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC