Nou línies del pla de treball anual del COPC de 2020 deriven de l’enquesta de satisfacció que van respondre els col·legiats i col·legiades

01-12-2020   |  Barcelona

El canvi de prioritzacions causades per la COVID-19 no ha impedit implementar accions de millora en tots els departaments del Col·legi.

El pla d’acció anual del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya de 2020 són el conjunt d'accions que cada any desenvolupen la planificació estratègica de la institució. Enguany, el pla d'acció anual ha incorporat, a més, un conjunt de línies de treball que neixen de l'aportació del conjunt de col·legiats i col·legiades.

A finals de 2019 el Col·legi va dissenyar una enquesta de satisfacció de les seves activitats, per tal d’obtenir un retorn imprescindible de tots els col·legiats i col·legiades, especialment d'aquells qui no participen en els òrgans del COPC. El Col·legi és una institució al servei de tots els psicòlegs i psicòlogues col·legiats, i per tal d'orientar l'organització volia conèixer de primera mà quines són les necessitats de tots els seus membres i quin grau de satisfacció tenen de l’obra i serveis de l’entitat.

Els resultats de l’enquesta van ser, en general, molt bons per al Col·legi: es va detectar un bon grau de satisfacció en totes les seves àrees d’activitat i no es va detectar cap àrea de gestió no efectiva. No obstant això, els resultats van permetre identificar alguns àmbits en què es podia aprofundir per augmentar la satisfacció del conjunt de col·legiats i col·legiades. L'any 2020, el COPC ja ha incorporat en el seu pla de millora línies de treball en coherència amb els resultats de l'enquesta com a mostra de la seva vocació d’excel·lència i de recerca de millora contínua.

Les primeres nou línies de treball derivades dels resultats de l’enquesta als psicòlegs i psicòlogues col·legiats per tal d’eixamplar el seu grau de satisfacció són les següents:

En resposta a l’enquesta, una part dels col·legiats i col·legiades no utilitzen els serveis de la biblioteca. 
 • Línia de treball 1, Biblioteca: augmentar els recursos inclosos a la biblioteca digital, endegar el préstec de llibres electrònics, crear videotutorials sobre el funcionament de la biblioteca i les diferents eines aprofitant la plataforma de formació en línia i impulsar comunicacions sobre les diferents eines. L’InfoCOPC ja informa setmanalment sobre els serveis de la biblioteca, com el nou servei de préstec de llibres electrònics, i el nombre de persones usuàries augmenta mes a mes.

  Des del 24 d’octubre  el COPC ofereix un nou servei de préstec de llibres electrònics amb 83 col·legiats i col·legiades que ja han provat el servei amb més de 160 préstecs. El nou servei permet oferir més del 70% dels llibres que actualment hi ha a disposició dels col·legiats i col·legiades a la biblioteca en format electrònic.
 
En resposta a l’enquesta, els col·legiats i col·legiades van destacar la falta de diversitat i l’antiguitat del fons de la biblioteca.
 • Línia de treball 2, Biblioteca: desenvolupar la política del fons documental per adaptar-la a les necessitats i demandes dels col·legiats i col·legiades; esporgar el fons amb els llibres obsolets i/o no consultats; avaluar la qualitat de la col·lecció i els buits documentals existents a la biblioteca i/o al mercat editorial. Totes les novetats del fons tenen el criteri de ser el màxim d’actuals i ajustades a les demandes dels col·legiats i col·legiades, i properament s’exclouran els llibres obsolets i no consultats.

En resposta a l’enquesta, els col·legiats i col·legiades demanaven claredat en la informació rebuda i més rapidesa en la gestió de les acreditacions. A més, consideraven que hi havia manca d’acompanyament i seguiment. 
 • Línia de treball 3, Acreditacions: nou protocol que renova criteris de facturació, organització interna en la gestió dels expedients i millora de la interlocució amb el Consejo. El nou procediment del projecte amb tots els criteris ja està aprovat per la Junta de Govern, adaptat al model del Consejo. També s’ha aprovat un reglament per al bon funcionament dels avaluadors i avaluadores que estan en procés de composició. S’està treballant en l’apartat web amb la informació millor estructurada i actualitzada. 

 En resposta a l’enquesta, els col·legiats i col·legiades reclamaven un servei gratuït d’orientació professional i l’ampliació a modalitat en línia. 
 • Línia de treball 4, Orientació professional: s’aprova ampliar la modalitat en línia a totes les seus i un preu simbòlic de 5 € per evitar les absències del servei. Dins del pla d’acció, també s’inclouen les sessions grupals d’assessorament inicial i guies d’orientació per a cada àrea d’intervenció. Totes les accions ja són vigents, i actualment es treballa en la modalitat en línia en totes les seus amb l’equip d’orientadores. 
En el període març-novembre de 2020, i gràcies a la nova modalitat en línia i preu reduit ofert, es manté un nombre de sessions d'orientació professional similar a les realitzades l'any 2019. Pel que fa a les sessions grupals augmenten progressivament respecte a l'any anterior i arriben a un 50% més durant el tercer trimestre de l'any (21 sessions respecte a 14).
 
En resposta a l’enquesta, els col·legiats i col·legiades demanaven claredat en la informació rebuda i més rapidesa en els tràmits relacionats amb el registre sanitari.
 • Línia de treball 5, Registre sanitari: s’estan realitzant comunicacions periòdiques per mantenir les bases de dades dels professionals sanitaris actualitzades i visibles al directori professional, també per al REPS. A més s’ha millorat la interlocució amb el Departament de Salut i s’han aprovat dos nous proveïdors per al procediment de la consulta de centres amb la finalitat d’agilitzar tots els tràmits. Durant 2020 s’ha ampliat i millorat la informació del web per tal que estigui endreçada i sigui entenedora. També s’ha treballat en un nou procediment per tramitar els dels centres sanitaris.

 En resposta a l’enquesta, els col·legiats i col·legiades demanaven actualització de dades del directori professional. 
 • Línia de treball 6, Directori professional: s’han realitzat dues campanyes durant l’estat d’alarma per l’actualització de dades de contacte dels professionals.  Des del COPC remarquem la  importància de mantenir les dades de contacte actualitzades i públiques en benefici de les persones col·legiades. Actualment també s’està treballant a millorar el posicionament del cercador. 
 
En resposta a l’enquesta, els col·legiats i col·legiades demanaven rebre menys comunicacions del COPC.
 • Línia de treball 7, Comunicació: realitzar una campanya per recordar que els col·legiats i col·legiades poden determinar les comunicacions que reben del COPC. S’ha recordat periòdicament al butlletí setmanal, i les instruccions per tramitar-ho. 

En resposta a l’enquesta, els col·legiats i col·legiades evidenciaven problemes d’incompatibilitat horària, problemes de disponibilitat i dificultats de desplaçament per fer formacions presencials.
 • Línia de treball 8, Formació: implementar un projecte de formació en línia. El Col·legi inicia les primeres activitats formatives en línia al mes d’abril, amb la contractació d’una webinar per impartir aquestes formacions. Actualment, el COPC ofereix formació exclusivament en línia i es mantindrà de manera indefinida.
En el període abril-novembre de 2020, el COPC ha planificat 155 activitats en línia que sumen un total de 8.733 inscripcions i gairebé duplica les 4.453 inscripcions de l'any anterior durant el mateix període.
 
En resposta a l’enquesta, els col·legiats i col·legiades consideraven que les formacions no reflectien tots els corrents de la psicologia.
 • Línia de treball 9, Formació: Preparar un pla de formació que tingui present tots els corrents de la psicologia. Actualment en previsió, es farà una anàlisi dels corrents més presents i es definirà un pla d’acció que inclogui les més representatives.
 
El Col·legi espera que amb la implementació d'aquestes primeres mesures, d'altres mesures que també s'implementaran properament i del pla d'acció anual, la satisfacció dels col·legiats i col·legiades augmentarà progressivament per tal que la identificació dels psicòlegs i psicòlogues amb l'acció del Col·legi sigui màxima.
  Etiquetes: Institucional , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC