La constant obra del COPC en favor del desenvolupament sostenible de l’organització culmina en candidatura al Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps

16-11-2020   |  Barcelona

El Col·legi participa, des de 2004, en diversos projectes de desenvolupament social i de gestió de recursos, el darrer dels quals són els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya és una organització compromesa amb valors com la igualtat, la justícia, la responsabilitat, l’exercici professional saludable, la integritat, la sostenibilitat, la beneficiència i la no-maleficiència de les seves actuacions, i el llarg etcètera de valors presents als seus textos rectors com el Codi Deontològic, el Codi Ètic o els Estatuts del Col·legi.

En coherència amb aquests valors rectors, l’acció i obra del COPC ha endegat projectes propis com la Psicoxarxa, ha impulsat projectes conjunts amb altres organitzacions com la Fundació Galatea per a un exercici professional saludable, o ha participat en projectes d’organismes, nacionals i internacionals, com el Compromís ciutadà per a la Sostenibilitat per a una ciutat sostenible, intel·ligent, equitativa i eficient.

Focalitzant en aquest últim àmbit, el mes de novembre de 2020 culmina un llarg camí de participacions en projectes socials i ambientals amb dues grans fites. Després de la implicació del COPC amb l’Acord cívic de Barcelona (a partir de 2004), l’Agenda 21 (a partir de 2012), el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat (a partir de 2017), el projecte anual Barcelona + Sostenible (a partir de 2017) i la Xarxa Nust, de Nous Usos Socials del Temps (a partir de 2019), el Col·legi dona un nou impuls al seu compromís amb el desenvolupament social i el foment de la sostenibilitat ambiental amb dos grans accions.

En primer lloc, el novembre de 2020, el Col·legi subscriu els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides. Tota la informació sobre els ODS es pot consultar prement el logo que el web del Col·legi ha incorporat a la seva pàgina principal. Des de 2016 el COPC està treballant en 6 dels 17 objectius, però des d’aquest novembre assumeix tots els que pot desenvolupar una organització des de l’àmbit d’actuació del COPC. Els primers objectius en què el Col·legi es va implicar van ser l’objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats, mitjançant el pla d’acció de Barcelona + Sostenible i la Psicoxarxa; Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes, amb el desenvolupament, aprovació i difusió del Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa, i per altres tipus d'assetjament i el pla de promoció de l'efectiva conciliació laboral dels treballadors; l’objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles, monitoritzant i reduint els consums de paper i tinta de tòner. Per últim, el COPC també ha destinat accions en favor de l’objectius 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per tothom, l’objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom; l’objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació, i l’objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

En segon lloc, i com a conseqüència de tot l’historial citat i mostra que el valor del treball desenvolupat és mereixedor d’optar a un públic reconeixement, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha presentat candidatura al Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps, premi al qual opta gràcies al Projecte per a promoure uns usos del temps, dels espais i dels recursos per a un COPC més saludable, eficient i igualitari, que el Col·legi ha començat a fonamentar mitjançant proves pilot durant l’any 2020 tot i el context global de mesures de confinament per contenir la pandèmia de COVID-19. La simple admissió de la candidatura és un reconeixement a una gran tasca d’innovació i millora de les condicions de treball en favor d’una organització saludable, però seria una gran fita per al COPC veure premiat el seu esforç i treball.

  Etiquetes: COPC , Institucional

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC