La Generalitat aprova la convocatòria d'ajuts econòmics directes per a persones treballadores que han prestat serveis assistencials durant la pandèmia

14-09-2020   |  Barcelona

Els ajuts econòmics previstos inclouen els psicòlegs i psicòlogues que hagin prestat serveis assistencials durant tot o part del període comprès entre l'1 de març i el 31 de maig de 2020.

Al DOGC del dia 10/09/2020 s’ha publicat la “RESOLUCIÓ TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 523151)”.

Els requisits per al seu cobrament consisteixen en haver prestat serveis assistencials, de forma presencial, a temps complet o a temps parcial, als centres propis amb gestió delegada o als privats de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física amb finançament totalment o parcialment públic durant tot o part del període comprès entre els dies 1 de març i 31 de maig d'enguany. S'entén complert aquest requisit per part de les treballadores i treballadors que hagin estat, durant tot o part d'aquest període, en situació d'incapacitat temporal per haver resultat positius o haver estat contactes aïllats per la COVID-19.

Les quanties d'ajudes econòmiques són de 900 euros per a persones auxiliars de geriatria, per al personal d'atenció directa a persones amb discapacitat, per als coordinadors/ores assistencials, pels metges/esses i pels diplomats/ades en infermeria.

Els ajuts econòmics també seran en favor de les següents professions: director/a responsable, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballador/a social, educador/a social i psicòlegs/òlogues. L'ajut previst per a tots aquests col·lectius professionals és de 500 euros.

El personal que no hagi prestat serveis efectius durant la totalitat del període comprès entre l'1 de març i el 31 de maig de 2020, o bé presti serveis a temps parcial, percebrà la quantia proporcional al temps treballat.

Per tal d'accedir als ajuts cal omplir el formulari de sol·licitud, disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a partir de les 8.00 h del primer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (10/09/2020). Tanmateix, la presentació de la sol·licitud podrà efectuar-se fins a les 15:00 h del dia hàbil següent al del venciment del termini.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC