La Generalitat prohibeix les reunions de més de 10 persones per contenir el brot epidèmic

01-09-2020   |  Barcelona

Es tracta d'una mesura especial en matèria de salut pública, entrada en vigor el 29 d'agost i amb una durada inicialment prevista de 15 dies.

El DOGC del dia 29/08/2020 publica la “RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya”. La nova mesura va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació oficial, el 29 d’agost, i té una durada inicialment prevista de 15 dies.
 
La resolució estableix noves mesures complementàries a les dictades en les darreres setmanes, però en aquest cas específicament adreçades a les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, en els següents termes:

  • "Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.
  • No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.
  • També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
  • Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
  • La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
  • Aquesta limitació serà igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de deu persones per taula o agrupació d'aquestes, sens perjudici del compliment de les distàncies mínimes entre taules o grups de taules, que estableixin les resolucions de les autoritats sanitàries.
  • No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
  • Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics."

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC