El COPC valora com a "primer pas important" i “oportunitat per als psicòlegs i psicòlogues” la nova Llei sobre la mediació de conflictes familiars fora dels jutjats

30-07-2020   |  Barcelona

El Ple del Parlament decreta l'obligatorietat d'una primera sessió de mediació familiar informativa exploratòria, el que suposarà un primer pas per començar a descol·lapsar els jutjats i fomentar la cultura de la negociació, el diàleg i l'acord.

El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per fomentar la mediació com a via de resolució alternativa a la judicial en determinats conflictes familiars: la Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Aquesta aprovació persegueix un canvi de paradigma: resoldre els conflictes per vies alternatives al litigi, amb una atenció especial a aquells conflictes familiars que afecten els infants i adolescents, prioritzant les seves necessitats i el seu dret a mantenir les relacions personals amb els seus progenitors i amb els altres membres de la família.

  

"És un bon senyal que s’hagi aprovat. Un pas cap al canvi de paradigma, tan necessari, sobre com es gestionen els conflictes en la nostra societat." 

-Dra. Connie Capdevila
Mediadora familiar i vocal de la Junta de Govern del COPC 

"Aquesta primera sessió obligatòria proporcionarà una experiència de primera mà d’una manera diferent de resoldre els conflictes, respectant el caràcter voluntari de la mediació, essencial per al compromís, la implicació i la responsabilització de les persones en la resolució dels conflictes que les afecten." 

-Núria Mestres
Mediadora familiar i presidenta de la Secció d’Alternatives de Resolució de Conflictes del COPC 

 

Una sessió prèvia obligatòria 

La sessió prèvia sobre mediació en conflictes familiars tindrà caràcter obligatori i la manca d’assistència no està sotmesa a la confidencialitat, sinó que haurà de ser comunicada a l’autoritat judicial. 

Exclou els casos de violència masclista

Els cònjuges, abans de presentar la demanda, en qualsevol fase del procediment judicial i en qualsevol instància, poden sotmetre les discrepàncies a mediació amb vista a aconseguir un acord, excepte en els casos de violència familiar o masclista.

Nou nom: Centre de Mediació de Catalunya 

Amb la nova llei, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya passa a dir-se Centre de Mediació de Catalunya, denominació més clara i ajustada a les funcions que té atribuïdes el Departament de Justícia i el mateix centre, i més coherent amb el fet que la mediació i altres mètodes anàlegs es poden utilitzar en tots els àmbits i també en tots els ordres jurisdiccionals. 

Una oportunitat i un deure per als professionals de la psicologia 

 Aquest pas suposa una oportunitat perquè el nostre col·lectiu derivi els seus casos a mediadors/ores psicòlegs/òlogues de forma gratuïta pels usuaris, fomentant l'ocupabilitat de les persones col·legiades que exerceixen la mediació i donant valor als avantatges de comptar amb una d'elles en la mediació: més capacitat de transformar els conflictes i apropar posicions, enfocament terapèutic, expertesa en conflictologia legal... Recordem que gràcies al programa Mediació i COVID-19 aquesta sessió serà gratuïta fins al 21 de desembre de 2020, data en què hauran transcorregut sis mesos des de l’acabament de l’estat d’alarma. 

D’altra banda i segons la disposició addicional quarta de la nova llei, “els professionals col·legiats han d'informar llurs clients de la conveniència de gestionar i resoldre els conflictes que els afectin per mitjà d'acords extrajudicials i informar-los sobre la mediació i altres fórmules de resolució de conflictes previstes legalment, diferents de l'acció judicial [...]. Han de procurar resoldre els conflictes que puguin tenir en l'exercici de la professió amb llurs clients, companys o altres persones per mitjà de la mediació o altres formes extrajudicials de resolució de conflictes”.  

 Es pot trobar més informació i un llistat complet dels i les professionals disponibles i les seves dades de contacte  en el nostre web.

 

"La mediació ens ajuda a identificar i posar sobre la taula les necessitats que hi ha darrere el dolor, la tristesa i la ira de les parts en conflicte. Quan no escoltem, critiquem, jutgem i culpabilitzem a l’altre, generem que es posi a la defensiva i tampoc ens escolti."

-Dra. Connie Capdevila

Mediadora familiar i vocal de la Junta de Govern del COPC

"La mediació és també un element de prevenció per als fills en tant que pot proporcionar una gestió més saludable de futurs conflictes inherents en moltes ocasions a la ruptura de la parella i a les noves reorganitzacions de la vida familiar."

-Núria Mestres

Mediadora familiar i presidenta de la Secció d’Alternatives de Resolució de Conflictes del COPC

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC