La Generalitat aplica restriccions que afecten Barcelona i el seu entorn arran del rebrot de la pandèmia de la COVID-19

20-07-2020   |  Barcelona

Les mesures especials s'apliquen des del 18 de juliol per un període inicialment previst de 15 dies.

Al DOGC de dissabte, 18 juliol de 2020, s’ha publicat la “RESOLUCIÓ SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona”.

Amb entrada en vigor el mateix 18/07/2020, i per un període inicialment previst de 15 dies, la norma estableix que “es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents:

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

 1. Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.
 2. Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.
 3. Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
 4. Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.
 5. Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.
 6. Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.
 7. Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.
 8. Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 9. Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 10. Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.
 11. Per atendre els horts familiars d'autoconsum.
 12. Per exàmens o proves oficials inajornables.
 13. Per causa de força major o situació de necessitat.

“Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a les quals es dona suport per evitar-ne l'aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.”

Quant als serveis professionals, es preveu que “les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.”

No es descriuen els serveis essencials, però es pot entendre que són els previstos en l'annex 2 del Decret llei 27/2020:

“Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.”

Així mateix, es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

En l’àmbit laboral, cal complir amb les següents mesures específiques:

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d'adoptar, entre d'altres, les mesures següents:

 1. Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.
 2. Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 3. Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc.
 4. L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual  s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.
 5. Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
 6. Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible”.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC