La Generalitat aplica mesures especials de contenció de la transmissió de COVID19 a set municipis del Segrià

16-07-2020   |  Lleida

La resolució, que també afecta Lleida ciutat, limita la mobilitat i les reunions de les persones.

El Govern de la Generalitat ha publicat un annex al DOGC amb la “RESOLUCIÓ SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre”. Per tal que els col·legiats i col·legiades afectats en coneguin el contingut, el servei d’assessoria jurídica del COPC en destaca els principals punts. 

En primer lloc, amb efectes des de la seva publicació oficial i durant 15 dies, la norma estableix que únicament es permeten les sortides del domicili i la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, en els supòsits següents:

a) Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball. 

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris. 

c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables. 

d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis. 

e) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres. 

f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents. 

g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual (...). 

h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials. 

i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables. 

j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals. 

k) Per atendre els horts familiars d'autoconsum. 

l) Per exàmens o proves oficials inajornables. 

m) Per causa de força major o situació de necessitat.

Pel que fa als serveis professionals, es preveu que “les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients”. El Decret llei 27/2020, que fonamenta la resolució, defineix els següents serveis essencials: seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.

La norma estableix també que als 7 municipis afectats no es permeten les trobades de més de 10 persones, ja siguin de naturalesa social, familiar, o de pràctica esportiva.

Cal remarcar que la resolució SLT/1698/2020 es fonamenta en el decret llei 37/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19”, decret que tracta de donar cobertura a l’ordre de confinament declarada il·legal per un jutjat de Lleida. Modifica la Llei de Salut Pública i preveu que, en situacions de pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries puguin adoptar mesures de limitació a l'activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials”

Paral·lelament, el mateix dia 15, la Generalitat també ha restringit la mobilitat a tres barris de l’Hospitalet de Llobregat afectats també per un acusat augment de casos de COVID19. Prem aquí per llegir la notícia del web del COPC.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC