Nova plataforma segura i gratuïta per exercir la telepsicologia a disposició de les persones col·legiades

07-07-2020   |  Barcelona

El Consejo General de la Psicologia ofereix a col·legiats i col·legiades, de forma gratuïta, una plataforma informàtica segura per poder realitzar intervencions professionals de telepsicologia.

Els col·legiats i col·legiades del COPC compten amb una nova plataforma digital per exercir la telepsicologia amb els seus pacients de la forma més segura. Gràcies a la tecnologia de Psypocket i l’acord entre tots els col·legis de l’estat, el Consejo General de la Psicología ha pogut oferir aquesta eina que ja es pot fer servir gratuïtament durant un perdíode de 6 mesos.

La plataforma PsyPocket és una eina informàtica segura per poder realitzar intervencions professionals de telepsicologia. El servei contractat inclou, a més de les funcions de videoconferència xifrada d'alta qualitat, el maneig de l'agenda i enviament de missatgeria instantània xifrada.

Les persones col·legiades que estiguin interessades en utilitzar aquest recurs es poden donar d’alta a la web habilitada per aquest efecte. Per accedir al servei és necessari que els i les professionals interessats emplenin el formulari amb les seves dades personals, adreça electrònica professional que identifiqui com a col·legiat o col·legiada (cop.es o copc.cat), número de col·legiat o col·legiada (en format C-XXXX) i col·legi professional a què estigui adscrit o adscrita.

Un cop registrades, les persones interessades rebran un correu electrònic de PsyPocket amb un codi d’accés i tota la informació detallada sobre el funcionament del servei.

Des del COPC, recordem 5 punts clau que ajuden a exercir la telepsicologia de forma professional:
 
  1. Entendre que no és tan simple com passar de l’atenció presencial a la virtual. Cal tenir en compte altres aspectes tècnics i legals que recollim en aquesta guia.
  2. Formar-se en telepsicologia. Hi ha diverses plataformes que ofereixen la formació específica necessària (algunes gratuïtes de forma temporal), a diferents webs:
  3. Conèixer el nou Grup de Suport i Ajuda mútua Interpars, presidit per Carmen Ferrer, Presidenta de la Secció de Clínica, amb la gestió i supervisió de la Junta de la Secció. Un punt de trobada, diàleg i intercanvi entre col·legues que han començat a exercir la telepsicologia on és possible comentar dificultats, propostes i vivències pròpies, i beneficiar-se de les dels altres. (Contacte per participar-hi: seccioclinica@copc.cat).
  4. Treballar amb els models de consentiment de tractament de dades (1 i 2) i també amb el consentiment informat adaptat.
  5. Fer servir l’email de consultes habilitat pel COPC per a qualsevol dubte o necessitat relacionat amb l'exercici de la telepsicologia: 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC