Informació sobre la finalització de l'estat d'alarma el 7 de juny i l'afectació de les fases 1 i 2 de desescalada en l'exercici de la psicologia

25-05-2020   |  Barcelona

La nova Órden del Gobierno no especifica canvis substancials en l’exercici de la psicologia entre les fases 1 i 2 de la desescalada.

Dissabte 23 de maig s'ha publicat al BOE la “Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”, i del “Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. 

La resolució estableix la pròrroga i finalització de l'estat d'alarma el dia 7 de juny i la reanudació de terminis processals i administratius. Cal senyalar-ne els següents aspectes: 

  • El día 4 de juny es reinicia el còmput dels terminis processals, així com dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

  • El dia 1 de juny es reinicia el còmput dels terminis administratius.

El mateix dissabte dia 23 de maig, s'ha publicat al BOE la “Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”.

La nova ordre, amb entrada en vigor el dilluns 25 de maig, estableix que passen a la fase 2 les regions sanitàries del Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i Aran i les Terres de l'Ebre i entren en fase 1 les regions sanitàries de Girona, Lleida, Catalunya Central i Barcelona (Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Barcelona ciutat)

Aquesta odre també destaca els següents aspectes, que no suposen canvis substancials en l'exercici de la psicologia:

  • Les comunitats autònomes poden permetre en el seu àmbit territorial la realització de visites als residents d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones grans, així com la realització de passejos pels residents. Els requisits i condicions en què s'han de realitzar aquestes visites i passejades seran fixades per les comunitats autònomes.

  • S'habilita a les administracions educatives perquè en el seu àmbit territorial decideixin sobre la conveniència de reprendre l'educació no universitària amb caràcter presencial, així com la determinació de les condicions per al seu desenvolupament. Igualment, es permet la reobertura d'altres centres educatius, com, per exemple, acadèmies, guardant les oportunes mesures d'higiene i prevenció.
 
Pots consultar tota la informació per exercir la psiclogia durant l'estat d'alarma en aquesta pàgina.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC