L'ús de mascaretes, obligatori a partir del 21 de maig

20-05-2020   |  Barcelona

Serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic, quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat d'almenys dos metres.

El BOE del dimecres dia 20 de maig publica la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, amb entrada en vigor dijous dia 21 de maig de 2020

Aquesta nova publicació, estableix l'ús obligatori de mascareta per a tota persona de 6 anys d'edat en endavant a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys 2 metres.

Així doncs, l'exercici de la psicologia haurà de fer-se amb mascareta, seguint les indicacions sanitàries

En aquest nou context, poden donar-se les següents excepcions on l'ús de mascareta no serà obligatori:

a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de mascareta.

b) Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

c) Desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.

d) Causa de força major o situació de necessitat.

 

Pots consultar tota la informació per exercir la psiclogia durant l'estat d'alarma en aquesta pàgina.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC