Resum informatiu sobre els diferents ajuts, avantatges i bonificacions aprovats al llarg del període d’estat d’alarma per la Covid-19

14-05-2020   |  Barcelona

Ordenats cronològicament, tots han estat prèviament publicats al web del COPC, però s’ha considerat d’interès per a la col·legiació reunir-los en una única pàgina actualitzada

(Última actualització, 14 de maig de 2020)

I. Ajut de la Generalitat de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes que acreditin una reducció de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus. Prem aquí per a més informació. El termini de presentació de sol·licituds va acabar el 5 de maig.

II. El COPC elabora un document informatiu per als professionals de la psicologia per afrontar els efectes laborals i tributaris derivats del Covid-19 – 19 de març de 2020. Prem aquí per a més informació.

a. Consideració, amb caràcter excepcional, com situació assimilada a accident de treball del període d’aïllament o contagi de les persones treballadores

b. Possibilitat d'acollir-se a ajornaments de deutes tributaris (Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19).

c. Gent gran, dependents i famílies vulnerables:

- Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cura derivades d'aquesta crisi.

- S'estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.

- Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació. Els ERTES causats per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. El cobrament d'aquesta prestació no els computa a efectes del cobrament posterior de la prestació per desocupació.

En cas d’ERTES, s'exonerarà a l'empresari de l'aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social.

d. Per al col·lectiu d'autònoms es flexibilitzar l'accés al cessament d'activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

e. Liquiditat de les empreses:

e1.- S'ha aprovat la creació d'una línia d'avals i garanties publiques.

e.2.- Les administracions públiques ajudaran a les seves empreses contractistes per a mitigar les conseqüències de l'COVID-19 en els contractes de sector públic.

III. Les persones treballadores en règim d'autònoms poden acollir-se a la prestació de cessament d'activitat fins que finalitzi l'estat d'alarma – 24 de març de 2020. Prem aquí per a més informació

IV. Actualització en relació a la situació dels autònoms en el permís retribuït obligatori. Prem aquí per a més informació.

V. Crèdits ICO. Nota informativa i enllaç a la plataforma d’avantatges que tenim del COPC. Prem aquí per a més informació.

VI. La Generalitat aprova les condicions d’accés als ajuts per a persones treballadores autònomes - Última actualització, 6 d'abril. Prem aquí per a més informació. El termini de presentació de sol·licituds va acabar el 5 de maig. 

VII. El Gobierno de España amplia el termini per a la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions tributàries, el venciment de les quals es produeixi a partir de l'entrada en vigor d’aquesta norma (15/04/2020) i fins al 20/05/2020 (terminis, venciments de fraccionaments, etc.). Prem aquí per a més informació

VIII. Aspectes més destacables del Reial decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació. (23.4.2020). Prem aquí per a més informació.

 1. Ampliació de la cobertura de la prestació d’atur als treballadors acomiadats durant el període de prova d'una nova feina o que hagin vist frustrada una oferta laboral.

2. Increment de l'àmbit d'aplicació dels ERTO’s per causa de força major.

3. Protecció dels treballadors fixos discontinus.

4. Es prorroga durant dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada.

5. Renegociació i ajornament del pagament de lloguer de local de negoci de pimes i autònoms:

6. Reducció de l’IVA de llibres, revistes i diaris electrònics: queden equiparats al format paper (tipus d’IVA del 4%).

7. Ajust del pagament fraccionat de l’Impost de Societats.

8. Ampliació de la vigència temporal d'algunes mesures tributàries: s'estén fins al 30 de maig de 2020 la vigència temporal de determinades mesures tributàries contingudes en els reials decrets-llei 8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit temporal el dia 30 d'abril de 2020 o el dia 20 maig 2020

IX. Ajuts de la Generalitat per a pagar serveis bàsics. Prem aquí per a més informació.

X.  El COPC permet posposar el pagament de la quota col·legial a octubre. Prem aquí per a més informació.

XI. El Govern espanyol acorda prorrogar l´aplicació dels ERTO de força major fins al proper dia 30 de juny i estableix condicions i bonificacions. (Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo). Prem aquí per a més informació.

XII. Ajuts de la Generalitat de Catalunya per a microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors. Es subvencionen costos laborals. Prem aquí per a més informació.

 

 

 

 

 

 


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC