El Govern espanyol acorda prorrogar l'aplicació dels ERTE de força major fins al pròxim dia 30 de juny i estableix condicions i bonificacions

14-05-2020   |  Barcelona

Real Decreto-ley 18/2020, del 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo

Publicat al BOE del dia 13/05/2020, acorda prorrogar l'aplicació dels ERTE de força major fins al pròxim dia 30 de juny, termini dintre del qual es preveu que s´aniran alçant les restriccions a l'activitat econòmica i l´estat d´alarma. Les empreses hauran de mantenir com a mínim durant sis mesos als treballadors que s´hagin vist afectats per un ERTE, tot i que els podran acomiadar si existeix risc per l´empresa d´entrar en concurs de creditors.

També quedaran prorrogades fins a la mateixa data les condicions especials per accedir al subsidi d'atur, entre elles el dret a percebre el subsidi encara que el treballador no hagi cotitzat el temps suficient per ser-ne beneficiari, i els mesos cobrats no es descomptaran del total de mesos de prestació als quals es tingui dret més endavant per part dels treballadors.

Les empreses que s´acullin a aquests ERTE per causes de força major tindran dues limitacions: a) durant aquest any no podran repartir dividends als seus accionistes, excepte si tenen menys de cinquanta treballadors, i b) no podran accedir a un ERTE si tenen el seu domicili social en un paradís fiscal.

S’estableix també que les empreses que puguin anar reincorporant als seus treballadors segons es vagi recuperant l´activitat econòmica hauran de fer-ho encara que sigui amb jornada reduïda. L'actual exempció de cotitzacions per empreses que no puguin obrir es manté com fins ara: total per a les empreses de menys de cinquanta treballadors, i del setanta-cinc per cent per les que tinguin més treballadors.

Per a les companyies que puguin reprendre la seva activitat les exempcions es reduiran a poc a poc i es promou la reincorporació dels treballadors amb bonificacions. A les empreses de menys de cinquanta treballadors l´Estat cobrirà el 85% de les cotitzacions de maig i el 70% de les del mes de juny dels treballadors que es reincorporin, mentre que es farà càrrec del 60% de les cotitzacions de maig i el 45% de les del mes de juny dels treballadors que continuïn afectats per l´ERTE. Per a les empreses de més de cinquanta treballadors, les empreses estaran exemptes de pagar el 60% de les cotitzacions de maig i el 45% de les del mes de juny dels treballadors que es reincorporin, mentre que l´Estat cobrirà el 45% de les cotitzacions del mes de maig i el 30% de les del mes de juny dels treballadors que continuïn suspesos.

Finalment, es manté l’obligació de les empreses de mantenir durant un mínim de sis mesos els llocs de treball dels treballadors afectats per un ERTE, a comptar des de la data que l´empresa reprengui l'activitat. Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar les cotitzacions socials de les quals haguessin estat exonerades. No obstant això, no resultarà d´aplicació el compromís de manteniment del lloc de treball en aquelles empreses en les quals concorri un risc de concurs de creditors.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC