El COPC convoca eleccions a la Secció de Psicologia Coaching per al proper 6 de maig i obre el termini de presentació de candidatures

09-03-2020   |  Barcelona

La data límit de presentació de les candidatures a la Junta Directiva de la Secció és el dia 26 de març. El vot s’habilitarà de forma presencial i mitjançant vot electrònic per tal de fomentar la màxima participació.

La Junta de Govern del COPC, en la reunió del 26 de febrer, ha acordat convocar eleccions a la Junta Directiva de la Secció de Psicologia Coaching per al 6 de maig de forma presencial. El període de vot electrònic serà determinat properament per la Junta Electoral.

Els càrrecs a cobrir són tots els càrrecs de la Junta Directiva de la Secció de Psicologia Coaching, mitjançant candidatures completes, i el mandat tindrà una durada igual al temps que quedi per a la celebració de les eleccions al conjunt de juntes directives de les Seccions amb caràcter general.

Quant a la presentació de candidatures, són elegibles totes les persones col·legiades de la Secció de Psicologia Coaching inscrites amb anterioritat a la data límit de presentació de candidatures, el 26 de març de 2020. Les candidatures hauran de presentar-se per escrit a qualsevol seu del Col·legi, dirigides a la Junta Electoral, i hauran de ser avalades per un mínim de 15 persones col·legiades. Perquè la presentació sigui vàlida, els candidats i candidates proposats hauran d'acceptar-la per escrit, dirigit també a la Junta Electoral. Finalment, en el cas que només hi hagués una candidatura, aquesta serà proclamada sense necessitat de votació el mateix dia fixat per a la votació presencial.

El calendari i tota la documentació necessària per presentar candidatura és a l’apartat del web habilitat per a les eleccions, que podeu consultar en aquest enllaç a les Eleccions a la Secció de Psicologia Coaching 2020.

La Junta Electoral que vetllarà pel correcte desenvolupament del procés està formada per dos membres de la Junta de Govern, la Sra. Connie Capdevila Brophy i el Sr. Rafael Penades Rubio. Tots els dubtes, aclariments o consultes sobre el procés electoral s’han de fer arribar per escrit i dirigits a la Junta Electoral a través del correu electrònic juntaelectoral@copc.cat. Les respostes vàlides les donarà, també per escrit, la Junta Electoral o algun membre de la Comissió Electoral Administrativa, en cas que les respostes necessàries siguin només informatives sobre temes clars. Aquelles respostes que vinguin per altres vies no seran considerades i, per tant, no tindran validesa. Per últim, les respostes es donaran directament a qui hagi fet la consulta, o en el cas que siguin d’interès general, també es publicaran a la web del COPC per al coneixement general de totes les possibles candidatures.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC