Assessoria fiscal 

El servei d'assessoria fiscal del Col·legi és un servei gratuït gràcies al qual els col·legiats i col·legiades poden obtenir assessorament sobre les obligacions fiscals que regeixen la professió de la psicologia.
Alguns àmbits sobre els quals es pot rebre assessorament són:.

Fiscalitat

 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

 • Declaracions censals a l'Agència Tributària

 • Impost sobre el valor afegit (IVA)

 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 • Impost sobre societats

 • Requeriments de l'Agència Tributària

 • Altres obligacions fiscal

Societats

 • Societats anònimes 

 • Societats limitades 

 • Societats civils privades

 • Societats cooperatives

L’assessor fiscal del COPC atén les teves consultes en quatre modalitats:

1. Modalitat en línia

Clica el botó per contactar en línia amb l'assessor fiscal del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

assessoriafiscal@copc.cat

2. Modalitat per videoconferència

Amb cita prèvia,
trucant al telèfon del COPC:
93 247 86 50
com a màxim fins al dia anterior a la cita      


Abril
Dimarts 5 de 9 h a 11 h
Dimarts 12 de 15 h a 16 h
Dimarts 26 de 9 h a 11 h

Maig
Dimarts 3 de 9h a 11 h
Dimarts 10 de 15 h a 16 h
Dimarts 17 de 15 h 16 h
Dimarts 31 de 9h a 11 h

Juny
Dimarts 7 de 9h a 11 h
Dimarts 14 de 15h a 16.30 h
Dimarts 28 de 9h a 11 h
3. Modalitat telefònica


Amb cita prèvia,

trucant al telèfon del COPC:
93 247 86 50,
com a màxim fins al dia anterior a la cita 


Abril
Tots els dilluns de 15h a 17 h
Dimarts 5 de 11.30h a 13 h
Dimarts 12 de 16.30h a 19 h
Dimarts 19 de 16h a 17 h
Dimarts 26 de 11.30h a 13 h

Maig
Tots els dilluns de 15h a 17 h
Dimarts 3 de 11.30 h a 13 h
Dimarts 10 de 16.30 h a 19 h
Dimarts 17 de 16.30 h a 19 h
Dimarts 31 de 11.30 h a 13 h

Juny
Tots els dilluns de 15 h a 17 h
Dimarts 7 de 11.30 h a 13 h
Dimarts 14 de 16.30 h a 19 h
Dimarts 21 de 16 h a 17 h
Dimarts 28 de 11.30 h a 13 h
4. Modalitat presencial


Amb cita prèvia,
trucant al telèfon del COPC:
93 247 86 50
com a màxim fins al dia anterior a la cita      


Abril
Dimarts 5 de 9 h a 11 h
Dimarts 12 de 15 h a 16 h
Dimarts 26 de 9 h a 11 h

Maig
Dimarts 3 de 9h a 11 h
Dimarts 10 de 15 h a 16 h
Dimarts 17 de 15 h 16 h
Dimarts 31 de 9h a 11 h

Juny
Dimarts 7 de 9h a 11 h
Dimarts 14 de 15h a 16.30 h
Dimarts 28 de 9h a 11 h

A més, mensualment, l’assessor efectua el seminari Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals per professionals autònoms, una sessió informativa d’inici d’activitat professional en què detalla les obligacions formals i els tràmits que cal efectuar per a donar-se d'alta com a professional autònom de la psicologia.

Pots consultar les sessions previstes pels propers mesos i realitzar la inscripció seguint aquest enllaç.