Acreditacions «Acreditació d’Expertesa en Psicologia Coaching»


Secció: Secció de Psicologia Coaching

Grup A

Formació: Acreditar la formació rebuda en algun dels següents casos:

  • Haver fet un Màster o estudis de Postgrau, de formació específica en coaching, en universitats, amb un mínim de 30 ECTS.
  • Haver fet formacions en escoles de negoci o formacions homologades per entitats certificadores en coaching, amb un mínim de 200 hores de formació específica en coaching.
  • Haver fet un mínim de 100 hores de formació en programes específics de Psicologia Coaching impartits pel COPC.

 Experiència: Acreditar, mitjançant l’aportació de la documentació necessària (certificats, cartes de clients, factures, etc.), haver realitzat, si més no, 100 hores de coaching remunerades i amb un mínim de 10 processos de coaching diferents.

 Supervisió: Acreditar, mitjançant l’aportació del corresponent certificat, estar supervisat/ada per un psicòleg o psicóloga experts en coaching. Aquesta supervisió serà, com a mínim, de 5 sessions, durant els 2 anys anteriors a la present convocatòria.

 Entrevista: Superar una entrevista amb la comissió d’experts/es, en la qual s’avaluaran i es valoraran, entre d’altres aspectes: trajectòria, competències professionals i orientació en la bona pràctica de la Psicologia Coaching, formació cursada en aquesta matèria, etc., tenint en compte, entre d’altres qüestions, els principis que recull la “Guía para la buena práctica en Coaching”, del COPC.

 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC