Acreditacions «Acreditació d'Expertesa en Psicologia de l'Educació»


Secció: Secció de Psicologia de l’Educació

 
Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats i candidates hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de l'inici del procés d'avaluació, que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades amb anterioritat al 30 de setembre de 2018.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 30 de setembre de 2018, seran valorades a la següent convocatòria.

Podreu trobar les bases en aquest enllaç.

Per acceptar a tràmit una sol·licitud és necessari realitzar el pagament de les taxes. Qualsevol petició d’acreditació sense el seu corresponent pagament no es considerarà vàlida.

GENERALS. Tots són obligatoris 

  1. Tenir la llicenciatura o Grau de Psicologia, o altre títol homologat o declarat equivalent.
  2. Estar col.legiat/ada al COPC i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.
  3. Ser membre de la Secció de Psicologia de l’Educació del COPC o de la Divisió de Psicologia de l´Educació del COP
  4. No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació professional o per càrrec públic.
  5. Acreditar un mínim de 4 anys d’experiència professional , en l’àmbit de Psicologia de l’Educació.

ESPECÍFICS. Es pot escollir estre el grup A i el grup B

GRUP A

GRUP B

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC