Acreditacions «Diploma Acreditatiu de Capacitació en Psicomotricitat»


Secció: Secció de Psicologia de l’Educació

Obert el període de presentació de sol·licituds per a l'obtenció del Diploma Acreditatiu de Capacitació en Psicomotricitat

Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de la data prevista de reunió que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades amb anterioritat al 15 de setembre de 2017.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat al 15 de setembre de 2017, seran valorades a la següent convocatòria.

 
Podreu trobar les bases en aquest enllaç
 

S’hauran d’aportar evidencies dels següents criteris generals i específics per a la obtenció del diploma acreditatiu de capacitació del COPC

 Podran obtenir el diploma acreditatiu de capacitació en Psicomotricitat els col·legiats/ades que estiguin interessats i que reuneixen els següents requisits:

 Requisits:

  1. Tenir la llicenciatura o Grau de Psicologia, o un altre títol homologat o declarat equivalent.
  2. Estar col·legiat/ada al COPC i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.
  3. Acreditar un mínim de 3 anys d'experiència professional, en l'àmbit de la Psicomotricitat educativa i/o terapèutica.

                    3.1. Treballadors per compte pròpia:

                        - Certificat d'hisenda de la declaració censal, Certificat d'Autònoms, ...

                        - Declaració jurada (model 1)

                   3.2. Treballadors per compte d'altri:

                        - Certificat de la relació contractual amb la descripció de Treball, tipus de contracte ....

     4. Acreditar haver fet un programa formatiu específic i professionalitzador de tercer grau en l'àmbit de la Psicomotricitat amb un mínim de 250 hores a entitats universitàries o de programes formatius reconeguts per la Federació d'Associacions de psicomotricistes de l'Estat Espanyol.

És necessari identificar-se com a col·legiat/a per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC