Acreditacions «Diploma Acreditatiu de Capacitació en Psicomotricitat»


Secció: Secció de Psicologia de l’Educació

 

Obert el període de presentació de sol·licituds per a l'obtenció del Diploma Acreditatiu de Capacitació en Psicomotricitat

Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, uns dies abans de la data prevista de reunió que es concreta pel 17 de juliol, de manera a que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades amb anterioritat al 15 de juliol de 2017.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat i fins al 15 de novembre de 2017, seran valorades amb data prevista pel mes de desesmbre 2017

Podreu trobar les bases en aquest enllaç
 
S’hauran d’aportar evidencies dels següents criteris generals i específics per a la obtenció del diploma acreditatiu de capacitació del COPC

Podran obtenir el diploma acreditatiu de capacitació en Psicomotricitat els col·legiats/ades que estiguin interessats i que reuneixen els següents requisits:

 

Requisits:

1. Tenir la llicenciatura o Grau de Psicologia, o un altre títol homologat o declarat equivalent.
2. Estar col·legiat/ada al COPC i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.
3. Acreditar un mínim de 3 anys d'experiència professional, en l'àmbit de la Psicomotricitat educativa i/o terapèutica.

                    3.1. Treballadors per compte pròpia:

                        - Certificat d'hisenda de la declaració censal, Certificat d'Autònoms, ...

                        - Declaració jurada (model 1)

                   3.2. Treballadors per compte d'altri:

                        - Certificat de la relació contractual amb la descripció de Treball, tipus de contracte ....

4. Acreditar haver fet un programa formatiu específic i professionalitzador de tercer grau en l'àmbit de la Psicomotricitat amb un mínim de 250 hores a entitats universitàries o de programes formatius reconeguts per la Federació d'Associacions de psicomotricistes de l'Estat Espanyol.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC